Johan Engman har just hämtat Sebastian, 8, Erik, 4, och Alma, 2, fån skola och dagis. Foto: Märta Lefvert

”Riv inte gångtunnlarna – de är en trygghet”

Gång- och cykeltunnlarna vid Söderholmsskolan är en trygghet för många barnfamiljer. Men nu vill staden vill riva dem, och flera andra tunnlar. – Det minskar barnens självständighet, säger Vårbergsbon Johan Engman.

  • Publicerad 13:59, 26 sep 2018

Klockan är strax efter fyra på eftermiddagen. Vårbergsbon Johan Engman har just hämtat sina tre barn i Söderholmsskolan och förskolan Torpgläntan. Nu ska de hem och laga middag. Den lilla karavanen tar som vanligt gång- och cykelvägen, med sina två tunnlar i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd.

Det vill Johan Engman att de ska kunna göra även i framtiden.

– Vi som har barn tycker att tunnlarna är jätteviktiga. De gör att barnen kan röra sig tryggt, utan att hamna mitt i biltrafiken, säger han.

Men om några år kan tunnlarna vara borta. Både Vårbergsvägen och Söderholmsgränd ska förtätas med många nya bostäder och när det görs vill staden riva tunnlarna. I stället vill man bygga en korsning där all trafik samsas på samma nivå – bilister, fotgängare och cyklister. Gupp, avsmalningar och lägre fartgränser ska göra att trafiksäkerheten blir bra.

Skickade in sin kritik

Men Johan Engman på, och många andra som bor i området, är kritiska. När förslaget till detaljplanen nyligen var ute på granskning skickade de in sina invändningar till stadsbyggnadskontoret – och hoppas att de får gehör.

– Vi har tänkt att Sebastian, som är 8 år, ska börja gå hem från skolan på egen hand när han börjar mellanstadiet. Men det får han inte om det innebär att han måste ut i biltrafiken, för det finns ingen garanti för att bilisterna håller fartgränserna och trafiken blir säker. Barnens självständighet minskar om tunnlarna rivs, säger Johan Engman, och tillägger:

– Det går mode även i hur man bygger städer. Förut var trafikseparering modernt, nu bygger man stadsgator. Men det är inte alls säkert att det gör gatorna tryggare.

”Vi flyttade till vårt radhus på Laxholmsbacken för sju år sedan, bland annat för att det här området är så lugnt när det gäller trafiken”, säger Johan Engman. Han har just hämtat 8-åriga Sebastian från Söderholmsskolan. Erik, 4, och Alma, 2, har han hämtat på förskolan Torpgläntan.    Foto: Märta Lefvert

Gång- och cykeltunnlarna under Söderholmsgränd (t v) och Vårbergsvägen (t h) i Vårberg.

Gång- och cykeltunneln som leder under Söderholmsgränd,  nära Söderholmsskolan.

Gång- och cykeltunneln som går under Vårbergsvägen, nära Söderholmsgränd.