Bajsvatten från toaletter riskerar att komma ut vid kajen i Årstaviken Foto: Mostphotos

Risk för toavatten vid Liljeholmskajen

En rad miljöfarliga ämnen har hittats i Årstaviken. Men det är inte farligt för dem som badar vid Liljeholmskajen, enligt Stockholm vatten. Största problemet för badarna är risken för utsläpp av toalettvatten.

  • Publicerad 17:04, 30 maj 2018

Värmebölja råder, solen är stekhet och vattnet i Årstaviken skimrar. Men under ytan gömmer sig en rad miljögifter. I en studie som Stockholm vatten gjort har man hittat sju olika miljöfarliga ämnen som överskrider gränsvärdena. Det handlar bland annat om tungmetaller som kadmium och bly.

– Årstaviken har under lång varit påverkad av utsläpp från industriverksamhet, från trafiken, och från båtfärger som tidigare var tillåtna. Tidigare var man inte så noga med att rena vattnet och det finns en del gamla synder på botten, säger Irene Lundberg, projektledare, Stockholm vatten.

Men är det farligt att bada exempelvis vid Liljeholmskajen?

– Nej, det är inte farligt eftersom det är så djupt att man inte kommer åt sedimenten när man badar där. Däremot kan det finnas en påverkan av bakterier från toalettvatten, eftersom det finns stora dagvattenutlopp vid kajen. I samband med åtgärdsprogrammet kommer vi att titta på ledningsnätet, säger hon.

På flera platser i Stockholm har man upptäckt felkopplingar i ledningsnätet som  gjort att orenat avloppsvatten läckt ut i vattendragen. Vid kraftiga regn kan det också hända att avloppsvatten kommer ut, eftersom avloppssystemet blir överbelastat . Staden får även in tips om olovliga utsläpp från båtars septitankar.

Däremot kan det finnas en påverkan av bakterier från toalettvatten

Irene Lundberg, projektledare Stockholm vatten

Tantobadet förorenat tidigare

Tantobadet, på andra sidan, hade tidigare stora problem med att orenat avloppsvatten, men det åtgärdades. Eftersom det numera är en officiell badplats tas också regelbundet prover av för att upptäcka förhöjda halter av bakterier som kommer från avföring. Några sådana prover tas inte vid Liljeholmen, eftersom det bara är en solbrygga.  Här badar man på egen risk.

I åtgärdsprogrammet för Årstaviken finns dock förslag på två reningsanläggningar i vattnet, så kallade skärmbassänger. En utanför kajen i Årstadal och en på Södersidan, under eller nära Årstabroarna.