Risk för rättsosäkerhet i ungdomsmål

Nacka tingsrätt har fått in flera ungdomsmål där de misstänkta brotten har begåtts för drygt ett år sedan, de äldsta är så gamla som från julen 2014.

  • Publicerad 17:17, 15 jun 2016

– Konsekvensen kan vara att alla förhörspersoner minns sämre, säger Cecilia Klerbro, lagman vid Nacka tingsrätt.

Detta kan i sin tur leda till svårigheter att döma i ett mål, enligt Cecilia Klerbro:

– Det skulle kunna leda till det, för att bevisningen är för osäker, och gärningen inte kan utredas.

Enligt Cecilia Klerbro är det inte ett nytt fenomen att ungdomsmål, där personen är under 18 år, kommer in till Nacka tingsrätt i stor omfattning och lång tid efter att brottet begåtts, det har hänt tidigare, enligt Klerbro.

Hon håller med om att ungdomar som begår brott riskerar att fortsätta med brott när utredningarna tar lång tid och inget händer:

– Rent allmänt kan jag hålla med om det att det finns risk för det. Anledningen till att vi hanterar ungdomssnål snabbt är att det ska komma en snabb reaktion om ungdomar begår brott. Det är viktigt att hela rättskedjan agerar snabbt.

Domstolar har 14 dagar på sig att hålla rättegång från det att åtal väckts som gäller misstänkta ungdomsbrott.

Cecilia Klerbro säger att det är ”olyckligt” att polisen inte har någon tidsbegränsning när det gäller utredningar av ungdomsbrott.

– Det kanske vore bättre att polisen får viss kortare utredningstid.

Enligt Nackapolisen har utredningstiden för skadegörelsebrott där ungdomar under 18 år misstänks vara gärningsperson, inte ökat, tvärtom. Hittills under 2016 har utredningstiden i de här målen minskat från 166 dagar till 105 dagar, jämfört med helåret 2015.

”Den här typen av ärenden, som skadegörelse, kommer ofta i stora sjok från exempelvis SL som skickar in många anmälningar vid ett och samma tillfälle”, skriver Marie Hummer, lokalområdespolischef vid Nackapolisen, i en kommentar.

Att Nacka tingsrätt just nu har fått in flera utredningar som rör ungdomsbrott som begicks för över ett år sedan eller mer, säger Marie Hummer att hon inte kan kommentera.

Mitt i Nacka har sökt en kommentar från justitiedepartementet.