Torka och åska kan bli en farlig kombination. Foto: Mostphotos

Risk för markbrand om blixten slår ner

Torka och åska kan bli en farlig situation. Varje år startas flera bränder på grund av blixtnedslag i Stockholm.

  • Publicerad 15:27, 2 aug 2018

Varje år startar flera bränder i Stockholms län på grund av att blixten slår ner i skog och mark. Men på grund av torkan är det större risk att bränder sprider om blixten träffar ett träd.

– Marken är mer lättantändlig så eld kan sprida sig från blixtnedslaget och vidare, säger Christer Wahlström, ledningsbefäl på Storstockholms brandförsvar.

Men att åskan ska leda till bränder i innestan får beskrivas som ett osannolikt scenario. Det är när blixten träffar ett träd som det kan börja brinna, inte ett hus.

– I innerstaden finns det gott om höga byggnader med åskledare så där finns inte någon risk.

Blixten söker snabbaste vägen mot marken, alltså högsta punkten, vare sig det är en radiomast, ett hus eller ett träd. Men i Stockholm behöver man vanligtvis komma en bra bit utanför stan för att högsta punkten ska vara ett träd.


Flera bränder per år

Antal utryckningar för räddningstjänsten i Stockholms län till följd av brand efter blixtnedslag.

Källa: MSB