Risk att mer legionella sprids

Åtta smittades av luftburen legionella. Fyra dog. Det kan hända igen. Smittan kom från ett kyltorn och enligt experterna finns det troligtvis fler torn med legionella – men ingen vet exakt var.

  • Publicerad 11:51, 5 apr 2018

Fyra personer dog efter att ha smittats av luftburen legionella som spridits från ett kylsystem på ett tak i Kista.

Totalt smittades åtta personer under förra sommaren på adresser i Kista, Rinkeby, Tensta och Sollentuna.

Utbrottet var ett faktum

Legionella kan orsaka legionärssjuka, en svår typ av lunginflammation. Sjukdomen kan vara allvarlig – i synnerhet då den drabbar äldre och personer med nedsatt immunförsvar – och det är viktigt att sätta in behandling tidigt för att minska dödligheten, enligt Folkhälsomyndigheten.

I slutet av augusti förra året konstaterade landstingets smittskyddsenhet, stadens miljöförvaltningen och Folkhälsomyndigheten att det rörde sig om ett legionellautbrott och inledde en omfattande utredning för att försöka hitta smittkällan.

Den geografiska spridningen var stor

Den geografiska spridningen var stor och man hittade inte någon gemensam nämnare för patienterna.

Därför misstänkte man att smittan spreds i luften med vattendimma och smittat personer via inandning från så kallade kyltorn – ett typ av kylsystem där vatten används för att kyla, till exempel serverhallar eller tryckerier.

Tornen finns bland annat på och i fastigheter som gallerior, större livsmedelsbutiker, industrier och sjukhus.

Smittan började i Kista. Illustration: Mitt i Stockholm.

Det visade sig vara svårt och komplicerat att hitta smittkällan.

Anledningen är att ingen vet hur många eller var kyltornen finns eftersom de inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga och många gånger servar verksamheter eller fastigheter som inte får någon tillsyn av miljöförvaltningen.

– Det har varit ett väldigt tidskrävande arbete eftersom de flesta inte vetat vad ett kyltorn är eller om de har några, säger Charlotte Larsson, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

Smittkällan, ett kyltorn, på ett tak på en fastighet i Kista hittades efter drygt två månaders letande. Där var bakterierna av samma typ som patienternas. Tornet stängdes av och har sanerats.

Risk att det händer igen

Ytterligare ett kyltorn i Stockholm upptäcktes under utredningen där proverna var positiva för flera olika arter av legionella. Kyltornet tillhörde ett tryckeri och fastighetsägaren har förelagts om att utföra sanering.

– Det är sannolikt att det finns fler torn där smitta finns. Det pågår diskussioner om hur vi ska kunna identifiera kyltornen i kommunen, säger Charlotte Larsson.

Kyltorn har orsakat de största utbrotten av legionella i världen och i tornen har bland de mest smittsamma bakterierna påträffats, enligt Folkhälsomyndigheten.

Sannolikt att det finns fler torn där smitta finns

Charlotte Larsson, miljöinspektör Stockholms stad

Trots det finns ingen lagstiftning om registrering av kyltorn i Sverige.

– Det aktuella utbrottet visar hur viktigt det är att ha ett fungerande regelverk för kyltorn för att underlätta för myndigheterna att snabbt kunna identifiera potentiella smittkällor vid utbrott och stoppa dem.

De vill se registrerings- eller anmälningsplikt för kyltorn.

Även Folkhälsomyndigheten menar att det är hög tid att frågan lyfts.

”Hög tid att frågan lyfts”

– Det är hög tid att frågan om lagstiftning om registrering av kyltorn lyft, när man ser hur allvarliga konsekvenserna kan vara, säger Fredrik Haux, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Det är också viktigt att de som äger kyltorn har kunskapen om hur man hanterar dem.

Norge, Storbritannien, Tyskland och Spanien är några länder som efter utbrott lagstiftat om registrering av kyltorn och krav på egenkontroll med regelbunden provtagning.

I Stockholm har det, vad miljöförvaltningen vet, inte varit några kyltornsrelaterade utbrott tidigare.

Fakta

Smitta sker genom inandning

  • Legionellabakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.
  • Legionella kan orsaka legionärssjukan – en svår lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, och påverkad andning. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.
  • Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.
  • Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.
  • Smitta sker genom inandning av vatten/vattendroppar i aerosolform eller inandning av jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom.
  • Smitta mellan personer förekommer inte.
  • Majoriteten av legionellafall har smittats i den egna bostaden. De flesta smittas troligen i duschen.
  • Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. 
  • Viktiga åtgärder för att stoppa eller förhindra är: snabb provtagning på misstänkta smittkällor och korrekta rutiner när det gäller skötseln av till exempel bubbelpooler och kyltorn.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre

Fakta

Vad är ett kyltorn?

Enkelt förklarat använder man vatten i kyltorn för att kyla ner ett system i en verksamhet som producerar mycket värme, till exempel serverhallar eller tryckerier, där den vanliga ventilationen inte är tillräcklig.

Den mesta delen av vattnet recirkuleras i systemet men en viss del avgår under avkylningen som aerosoler eller vattendimma.

Recirkulationen gör också att bakterier kan växa till mycket kraftigt om man inte sköter systemet korrekt och bland annat tillsätter biocider.

Kyltorn finns bland annat på och i fastigheter som gallerior, större livsmedelsbutiker, industrier och sjukhuset.

Källa: Miljöförvaltningen
Visa merVisa mindre

Fakta

Legionellautbrott i Sverige:

Det första kända utbrottet i Sverige och det hittills största inträffade i Västerås 1979. Över 50 personer insjuknade och en person avled. Reservoaren var här kylanläggningen på ett av stadens större varuhus.

År 2004 insjuknade 32 personer varav 2 avled i legionellainfektion. Alla de drabbade personerna hade anknytning till Lidköping, antingen som boende i staden eller som besökare. Smittan spreds sannolikt via luften från ett industriellt kyltorn nära stadens centrala delar.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre