Oroliga. Julia Wallensteen, Torbjörn Sander och Anette Avelin jobbar med projektet Nya rum vid Ny gemenskap, som har bas i Västberga gård. Foto: Märta Lefvert

Risk att fler unga hamnar på gatan

Många unga ensamkommande lever ett utsatt liv i Stockholm. Via projektet Nya Rum har de fått hjälp hjälp med allt från boende och mat till stöd i asylprocessen. Men nu uteblir bidragen.

  • Publicerad 11:30, 1 jul 2022

Vi ser inga alternativ för de unga som kommer hit.

En säng att sova i, ett mål mat, psykosocialt stöd, hjälp att söka arbete och vägledning under asylprocessen. För många ensamkommande är den hjälp de får av den ideella föreningen Ny Gemenskap, med bas i Västberga gård, en viktig livlina.

Hjälpen ges genom projektet Nya Rum, som startade 2019. Men nu avvecklas projektet. Det blir inga fler bidrag, varken från Stockholms stad eller staten.

– Vi är otroligt oroliga. Vi ser inga alternativ för de unga som kommer hit. Vart ska de vända sig i stället? säger medarbetaren Julia Wallensteen.

Staden såg behovet

Faktum är att projektet tillkom på initiativ av Stockholms stad. Staden såg behovet av att hjälpa de ensamkommande som löd under gymnasielagen (med krav att hitta ett fast arbete sex månader efter examen, för att få permanent uppehållstillstånd) och kontaktade Ny Gemenskap.

– Det första året hjälpte vi ungdomarna att hitta boenden. Sedan breddades verksamheten så att vi också ordnade sociala aktiviteter och hjälpte till med rådgivning och jobbsökande till exempel. Det här är mycket utsatta personer, säger projektledaren Torbjörn Sander.

Avslag från MUCF

Totalt deltar 125 personer i verksamheten. 18 av dem får en sängplats. Tack vare ett stöd på drygt två miljoner kronor från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kunde antalet bäddar fördubblas hösten 2021. Men MUCF förnyar nu inte bidraget.

När Mitt i frågar om orsaken kommer ett kort mejl om att man behövde prioritera och att andra sökande bedömdes kunna uppfylla sina syften bättre.

Alla partier sa nej

Från Stockholms stad fick Nya Rum drygt 3 miljoner kr 2019, 1,8 miljoner kr 2020 och 976 000 kr 2021. Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) betonar att alla partier i socialnämnden var överens om att dra in bidraget 2022.

– I takt med att fler fått uppehållstillstånd eller ett avslag har gruppen som Nya Rum fick bidrag för av staden minskat. Ansökan om 3,1 miljoner kronor för 2022 var därför inte rimlig. Staden ger bidrag till sex andra organisationer som jobbar med målgruppen, som Stadsmissionen, Rädda Barnen och Röda Korset, säger han.

Många kom under flyktingvågen 2015

Många av de ensamkommande som får stöd via projektet Nya Rum kom under flyktingvågen 2015. Andra har kommit senare.

En del har uppehållstillstånd, en del är inne i asylprocessen. Andra har fått utvisningsbeslut som inte kan genomföras eftersom hemlandet inte tar emot dem eller för att utvisningen inte går att genomföra i praktiken.

Projektet har fått medel av Stockholms stad, av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, av länsstyrelsen och av fonder och stiftelser. Nu sinar bidragen.

Nya Rum drivs av en projektledare och fyra medarbetare. De fyra förlorar tjänsterna.

Källa: Ny Gemenskap

Visa merVisa mindre