Satsar. Åtstramningarna i budgeten under 2020 har gjort att stadsdelen bland annat kommer satsa på extra julbelysning vid Rinkeby torg. Foto: Emma Löf Hagström

Rinkeby-Kista satsar 4,6 miljoner på utemiljön

Till 2020 gjordes stora åtstramningar i Rinkeby-Kistas budget. Nu ser stadsdelen att de kommer gå med överskott, och gör satsningar om 4,6 miljoner på utemiljön innan årsskiftet.

  • Publicerad 14:13, 11 dec 2020

I fjol rapporterade Mitt i om åtstramningar i Rinkeby-Kistas budget. Bland annat meddelade stadsdelen att vissa tjänster skulle försvinna, och att lokaleffektiviseringar skulle göras.

– Stadsdelen förbereder sig för sämre ekonomiska tider och vill prioritera kärnverksamheter som förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Därför försöker vi dra in på våra egna kostnader och tighta till där det går, sa Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, då.

Chefernas kontor slopas när stadsdelen sparar

Gått med vinst

Förutom att minska stadsdelsdirektörens stab och göra lokaleffektiviseringar gjordes effektiviseringar av både den interna representationen och IT-kostnader.

Nu menar Benjamin Dousa att det givit resultat, och att stadsdelen ser ut att gå med överskott.

– Redan innan vi visste om corona fattade vi beslut om att rusta för sämre tider. I och med pandemin har vi behövt vara extra försiktiga eftersom vi inte kunnat veta exakt vilka kostnader som skulle komma med den, säger han, och fortsätter:

– Vi har hållit hårt i pengarna. Nu har vi dock fått en överblick av situationen och vågar investera en del av det vi sparat.

Stadsdelen satsar nu 4,6 miljoner innan årsskiftet på investeringar i utemiljön runt om i Kista, Akalla, Husby och Rinkeby. Bland annat görs stora rensningar av sly på flera platser, plaskdammar och lekplatser rustas upp och det läggs ny asfalt.

– Det är mycket sådant som vi velat göra ett längre tag men helt enkelt inte haft råd att prioritera, och sådant som tagits upp som problem på till exempel trygghetsvandringar, säger Benjamin Dousa.

Hur har nedskärningarna under året påverkat invånarna?

– Anledningen till varför vi valde att skära ner på just den centrala administrationen var att det inte skulle påverka medborgarna och inte göra avkall på välfärden, vilket jag anser att vi har lyckats med. Cheferna har till exempel flyttats till öppna kontorslandskap istället för att ha egna kontor, vilket bara verkar har varit uppskattat de kommit närmre medarbetarna.

Lista: Det här gör stadsdelen för pengarna

✓ Förarbete inför plantering av nya buskar och träd i Rinkeby

✓ Extra julbelysning i Rinkeby

✓ Slyröjning i Rinkeby, Husby, Akalla

✓ Asfaltsarbeten vid Rinkebystråket, Hinderstorpsparken, Spångadalen, Ärvinge, Thorvaldesgången, parkvägar intill Ribegatan, Siljanpägången.

✓ Upprustning av teknikrum plaskdammarna Husby gård, Akalla by, Hinken, Rinken, Lofotenparken, Nystadsparken.

✓ Filterutrustning för plaskdammarna Husby gård, Akalla by, Hinken, Rinken, Lofotenparken, Nystadsparken, Truddelutten.

✓ Extra städning kontinuerligt hela året p.g.a. högt besökstryck under corona, även extra städ vid polishuset och vid Basargången i Rinkeby.

✓ Delar av upprustning kring lekplats i parkleken Rinken

Visa merVisa mindre