Rinkeby-Kista får pris för stöd till föräldrar

Varje år delar Stockholms stad ut en kvalitetsutmärkelse, för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. I år prisades Rinkeby-Kista, för arbetet med föräldraskapsstöd.

  • Publicerad 14:05, 3 dec 2020

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltnings enhet för förebyggande föräldraskapsstöd vänder sig till föräldrar boende i stadsdelsområdet med barn upp till 18 år. De arbetar med att stärka föräldrarnas sociala nätverk och relation till varandra, ge kunskap om barns hälsa och utveckling, samt informera om rättigheter och skyldigheter för barn och föräldrar.

Nu prisas enheten i stadens kvalitetsutmärkelse, och får 200 000 kronor för att utveckla verksamheten vidare.

– Det här arbetet är särskilt viktigt för de många föräldrar vi har som själva kanske inte är födda i Sverige och som genom vårt program kan få mer information och verktyg kopplat till barnens hälsa och utveckling, säger Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

"Bästa förebyggande åtgärden"

Kontakten är helt frivillig och ingen registrering av föräldrarna sker.

– Ett stabilt och fungerande föräldraskap är den bästa förebyggande åtgärden som finns. Kan vi se till att det blir rätt i början, så kommer lärare och poliser i framtiden få det mycket lättare i sitt jobb, säger Benjamin Dousa.

Prisas. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings enhet för förebyggande föräldraskapsstöd får 200 000 kronor. Foto: Anna Wettergård

Enheten förebyggande föräldraskapsstöd

Ingår i avdelningen förebyggande socialtjänst och fritid i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Antalet anställda är runt 20 personer.

Utgörs till största delen av föräldrarådgivningen.

På enheten arbetar även förvaltningens våldspreventionssamordnare med uppdraget att leda, utveckla och samordna det våldsförebyggande arbetet.8

Visa merVisa mindre