Ridskola får mer tid att åtgärda luft

  • Publicerad 12:49, 19 feb 2012

Stockby Länsstyrelsen kom i höstas med ett föreläggande enligt djurskyddslagen där de krävde att Stockby ridskola ska sätta in fler tilluftsventiler i stallet för att få in mer luft till hästarna. Ridskolan tycker miljön är bra som den är och har överklagat. Men nu har Förvaltningsrätten fastställt föreläggandet. De tror visserligen att hästarna på ridskolan mår bra, men anser att ridskolan bör följa beslutet för att förebygga lidande. Ridskolan får uppskov till den 28 oktober för att åtgärda bristerna.