Revisorer fortsatt kritiska till Nackas krognotor

Redovisningen av Nackas representationsnotor har fortsatta brister visar kommunrevisorernas granskning. Kommunalrådet Mats Gerdau lägger ansvaret på de chefer i kommunen som godkänner fakturorna.

  • Publicerad 09:39, 27 dec 2018

I våras skrev Mitt i om Nacka kommuns representation. Tidningen granskade fakturor där rubriken tydde på att det handlar om krogbesök, konferenser, luncher, middagar, etcetera, och där kostnaden låg på omkring 1 000 kronor eller mer, eller där rubriken var oklar eller antydde att fakturan kunde vara värd att granska närmare.

Mitt i hittade 217 fakturor som passade in på beskrivningarna och begärde ut samtliga handlingar som hörde till representationen, som faktura, kvitton, deltagarförteckning, och syftet med representationen.

En majoritet av fakturorna visade sig  vara ofullständigt redovisade och saknade redovisning av syfte och deltagare, vilket står i strid med kommunens egna regler.

Kommunrevisorerna har i dagarna kommit med sin granskning av intern kontroll, där olika verksamheter i kommunen granskats. Bristerna kvarstår när det gäller redovisningen av representationsnotor, konferenser etcetera. Det visar stickprov som revisorerna gjort.

– Allt för många hade inte underlaget, säger Yvonne Wessman, kommunrevisor.

Yvonne Wessman är överraskad över resultatet, att det inte har skett en bättring, inte minst efter att revisorerna år efter år slagit ned på regelbrottet.

– Ja, det är jag, det är väldigt slarvigt och nonchalant, trots att vi påpekat. Det borde vara ganska enkelt att redovisa vem som har varit där, när och varför.

Yvonne Wessman är revisor i Nacka kommun

Om inte annat trodde Yvonne Wessman på en förändring efter Mitt i:s artikel:

– Jag trodde det skulle ta skruv.

Vem har ansvaret för att det ser ut så här?

– Kommunstyrelsen har yttersta ansvaret för interna kontrollen. Och de personer som släpper igenom utbetalningarna har ett väldigt stort ansvar.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Jag har inte sett deras granskning än, det är svårt kommentera det. Jag vet att det inte alltid finns verifikationer till alla utläggs som görs. Det är inte bra, det ska vara tydligt vilka som har deltagit och det kan bli bättre. Ansvaret ligger på de chefer i kommunen som har att godkänna fakturor, att tydliggöra hur redovisningen ska gå till, det är inte svårt.

Har du som kommunstyrelsens ordförande ett ansvar?

– Jag har ansvar för att det finns i styrdokument och att det pratas om det. Det finns hundra chefer som har rätt att godkänna fakturor, jag kan inte prata med alla.  Jag vet att jag själv är väldigt noga med redovisningen. Jag försöker vara en god förebild.

Kommunstyrelsen har fram till 28 februari på sig att svara på revisionsskrivelsen.

– Vi förväntar oss att de ska ställa upp på vår rekommendation och komma med en åtgärdsplan och en tidsplan. Vi kommer titta noga på det här, säger Yvonne Wessman.

Yvonne Wessman är revisor i Nacka kommun