Revisionskritik: Skolpolitikerna i Solna saknar information

Solnas skolpolitiker har inte fått fått tillräckligt med information och underlag för att kunna följa resultaten ute på skolorna och förskolorna. Det visar en färsk revisionsrapport som har gjorts på uppdrag av kommunen.

  • Publicerad 15:54, 9 mar 2020

Politikerna i barn- och förskolenämnden och skolnämnden ska se till att verksamheterna får tillräckligt med pengar och andra förutsättningar för att bedriva undervisning som lever upp till läroplanerna.

Men en färsk revisionsrapport visar att Solnas skolpolitiker inte har fått tillräckligt med information för att kunna följa elevresultaten ute på varje skola. Revisorernas konstaterar efter sin granskning att ”nämnderna inte full ut säkerställer en ändamålsenlig förskole- och grundskoleutbildning”.

Det är alltid positivt att granskas, och jag tycker att vi är på rätt väg

Marianne Damström Gereben (L)

Fakta

Revisorernas genomlysning

Det är den oberoende revisionsbyrån PwC som på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har granskat skolnämnden och barn- och förskolenämndens verksamhet under år 2019. Frågeställningen har varit om skolnämnden och barn- och förskolenämnden säkerställer tillgång till kunskap, resultat och måluppfyllelse i tillräcklig grad för att kunna tillhandahålla en ändamålsenlig utbildning. Hela granskningen läser du här

Visa merVisa mindre

PwC konstaterar att resultatanalys och andra viktiga uppgifter inte har nått fram till politikerna, och föreslår nu bland annat att nämnden löpande ska få en samlad och tydlig bild av enheternas förutsättningar och behov. Man vill också att uppföljningarna i förskolan ska vara inriktad på de nationella målen.

Har blivit två nämnder

Den 1 januari 2019 delades den tidigare barn- och utbildningsnämnden upp i två olika nämnder: Barn- och förskolenämnden och skolnämnden. För år 2019, den period som revisorerna har granskat, fanns en verksamhetsplan för förskolan och skolan som dåvarande barn- och utbildningsnämnden hade klubbat. Från och med i år har en verksamhetsplan upprättats för respektive nämnd, och det har lett till förbättringar, menar skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L):

– Det är alltid positivt att granskas, och jag tycker att vi är på rätt väg, vilket vi har berättat för revisorerna. Vi har nya arbetssätt i båda nämnderna där förvaltningen har möjlighet att styra informationen på ett bättre sätt och göra mer löpande och detaljerade avrapporteringar.

Marianne Damström Gereben (L). Foto: Pressbild

Finns det en risk att ni politiker har fattat beslut utan att ha tillräckligt med information på bordet?

– Nej, jag kan inte se vilka beslut det skulle vara, vi har även tidigare fått informationen, men muntligt, och jag kan inte se vilka stora beslut vi skulle ha fattat i okunskap.

Oppositionen agerar efter revisorernas granskning