Resaröbornas massprotester tog skruv. Politikerna backar om centrumvisionen Resarö Mitt. Foto: Anna Alexandersson

Resaröbornas protester stoppar byggplaner

Resaröbornas massprotester tog skruv. Politikerna backar om centrumvisionen Resarö Mitt. – Folk är oroliga för att det blir för stora kolosser, säger Karin Malmström Gill, ordförande för Resarö Bygdeförening.

  • Publicerad 07:57, 22 jun 2018

Tanken med den nya detaljplanen Resarö Mitt har varit att peka ut var det tillåts att bygga fler butiksytor och permanentbostäder centralt på norra Resarö. Många Resaröbor vill dock stoppa de alltför storskaliga byggplanerna som de anser målas upp och kommunen fick i vintras in 150 protestbrev.

”Det är många frågor som ska lösas”

KF-politiker backade i sista minut

Kommunstyrelsen hade ändå rekommenderat ledamöterna i kommunens högsta instans kommunfullmäktige att i måndags släppa igenom den efter att justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter.

I sista minuten gjorde kf-politikerna tvärtom.

– Det är många frågor som ska lösas. Det är en central punkt på Resarö där många intressen ska rymmas, konstaterar Susanne Edén, stadsbyggnadschef i Vaxholms stad efter beskedet om återremitering av detaljplanen.

”Glädjande besked”

Karin Malmström Gill, ordförande för Resarö Bygdeförening, tror att det möte som föreningen bjöd in till på ön i början av juni till slut fick kommunpolitikerna att backa.

– Vi tycker att det är ett väldigt glädjande besked. Att få lite mer tid att arbeta igenom den här detaljplanen, som inte känns om den är klar, säger hon.

Föreningen vill krympa husen

Karin Malmström Gill hoppas, liksom många andra Resaröbor, att den efterlängtade gång- och cykelvägen kan brytas ut ur detaljplanen och påbörjas så snart som möjligt.

Hon hoppas också att politikerna lyssnar på att det behövs en bra busshållplats och att de flervåningsbyggnader som detaljplanen öppnar för i närheten av ICA-butiken ska krympa avsevärt.

– Vi kämpar för att det ska bli bra på Resarö och vill behålla den här karaktären av skärgårdsö. Det är ju därför det är så härligt att bo här.

”Vi vill behålla den här karaktären av skärgårdsö”

”Många är rädda”

Karin Malmström Gill är egentligen förundrad över att tankarna om att bygga centrum på Resarö överlevt i korridorerna på kommunhuset i så många år. Resaröborna har inte efterfrågat centrumbebyggelse av den här typen, anser hon.

– Många är rädda för att man tappar småskaligheten och charmen.