Förfallet. Huset som ligger på Floragatan, mitt emot centrum precis efter gångbron över Södra Kungsvägen. Det byggdes 1921. Lena Erixon gillar inte förfallet. Foto: Anna Wilson

Renoveringsobjekt eller rivningskåk? Nu ska Tindrahuset utredas

Turerna runt centrumnära Tindrahuset går vidare. Nu ska en ny underhållsutredning avgöra om huset går att rusta upp. "Osäkerhet kring framtida användning av fastigheten gör det svårt både att utveckla projektet och att sälja", skriver ägaren i ett mejl till Mitt i.

  • Publicerad 05:10, 6 nov 2020

Det är hjärtat och pulsen.

Det är ett stort hål i ytterdörren till Tindrahuset. Man behöver bara huka sig lite så är det bara att promenera rakt in i ödehuset.

Förfallet har pågått i flera år. Huset är nedklottrat och för ett tag sedan brann det. Även källardörren är trasig och fönster inslagna.

– Det är en skymf mot området. Det här kan dra till sig katter, råttor, knark och allt möjligt, säger Lidingöbon Eva Erixon som promenerar förbi huset.

Tillhör ursprungliga villastaden

Anledningen till att huset fått stå och förfalla är att Lidingömajoritetens politiker och fastighetsägaren har olika uppfattningar om vad som ska göras på tomten.

Ägaren vill riva Tindra och bygga äldreboende eller möjligen flerbostadshus på tomten och granntomten.

Politikerna i M och LP vill att huset om möjligt renoveras. L, C, MP och S är beredda att ge rivningslov.

– Hela kvarteret bortom Lejonvägen tillhör ursprungliga villastaden. Vi vill inte se att detta blir en del av centrum, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Allt kan renoveras

På nämndens senaste möte 20 oktober beslutades enligt M, LP och KS:s vilja att det ska göras en underhållningsutredning som avgör om huset kan rustas upp. Ägaren ska bekosta utredningen.

– Allt går att renovera och restaurera om man vill och har duktiga hantverkare med sinne för byggnadsvård. Men det är förstås också en ekonomisk fråga och det är det som underhållsutredningen får visa.

För Lidingömajoriteten som tillträdde efter valet 2018 är bevarandet av Lidingös gamla villabebyggelse central.

– Det är hjärtat och pulsen. Alla städer och orter växer fram på olika sätt och präglas av olika saker. För Lidingö är det det tidiga 1900-talets bebyggelse som karaktäriserar Lidingö och gör oss unika, säger Fredrik Vinstock.

Ny politik

Men byggpolitiken som gäller nu är en kovändning jämfört med tidigare då en mer byggvänlig politik fördes.

Det är den förändringen som ställt till det fallet Tindra. Före valet 2018 gällde ett planprogram där Tindrafastigheten skulle bli en del av centrum. Det är enligt den planen som ägaren vill riva och exploatera.

– Men det är inget bindande beslut, säger Fredrik Vinstock.

Kafé. Under 00-talet drevs här ett populärt kafé "Tindra Loves coffe". Spår av skylten finns kvar på den eldhärjade fasaden. Foto: Anna Wilson

Till och med 18 november kan nu fastighetsägaren överklaga kommunens beslut. Om de gör det är oklart. I ett mail till Mitt i skriver Jo Simen, UPLB Fastighets att planen fortfarande är att riva och exploatera.

"Vi hoppas på en fortsatt god dialog med kommunen om fastighetens utveckling. Det är fortfarande företagets bedömning att fastigheten är i dåligt skick och att den ska rivas".

Fick lov att riva

Vid två tidigare tillfällen, 2015 och 2019, har rivning av huset varit på tal. 2015 fick man ett rivningslov av staden. Det utnyttjades inte. 2019 sökte man rivningslov på nytt. Men då ville den nya politiska majoriteten börja utreda om huset gick att bevara.

"Osäkerhet kring framtida användning av fastigheten gör det svårt både att utveckla projektet och att sälja", skriver ägaren till Mitt i.

Om den nya utredningen som ska göras kommer fram till att huset inte bör rivas riskerar staden bli ersättningsskyldig till fastighetsägaren.

Kryphål. Det är ingen konst att ta sig in i det förfallna huset. Foto: Anna Wilson

Säkerhetsåtgärder röjs undan

Kravallstaketet som ägaren, norska UPBL Fastighets AB satt upp har rasat eller röjts undan. Det är uppenbart att obehöriga vistats i huset i och med att det är nedklottrat.

Tjänstemännen på Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att säkerheten är ett problem då det finns risk för olycksfall om obehöriga vistas vid fastigheten.

"När det gäller säkerhet är detta viktigt för oss och vi har kontinuerligt säkerställt säkerheten, men detta förstörs tyvärr. Detta ordnas omedelbart", skriver Jo Simens, talesperson för UPBL Fastighets AB i ett mail till Mitt i på frågan om hur säkerheten upprätthålls.

Visa merVisa mindre