Västerbron kan komma att bytas ut. Foto: Mostphotos

Renovering eller helt ny bro – Västerbron utreds

Staden ska utreda om Västerbron kan renoveras eller om hela bron måste bytas ut. En ny bro beräknas kosta 1 – 1,5 miljarder kronor.

  • Publicerad 13:12, 10 okt 2018

Mitt i Kungsholmen berättade redan i april att staden börjat planera för en renovering av Västerbron.

När trafiknämnden nästa gång sammanträder väntas politikerna avsätta fem miljoner kronor till en stor utredning om brons framtid.

Utredningen ska titta närmare på om Västerbron ska renoveras eller helt bytas ut. Bakgrunden är att analyser visat att stålet i brons balkar har för dålig kvalitet.

Oklar kostnad

Vad en renovering skulle kunna kosta är ännu omöjligt att säga. Men en ny bro förväntas kosta 1 – 1,5 miljarder kronor enligt tjänstemännens beräkningar.

Utredningen får nu omkring ett år på sig innan ett inriktningsbeslut kan fattas av trafiknämnden i slutet på 2019.

Västerbron byggdes 1935.