Läggs ner. Åsundagården har rustats för nära 18 miljoner de senaste åren. Nu ska verksamheten läggas ned. Foto: Fredrik Gustafsson

Renoverades nyligen för 18 miljoner – nu läggs boendet ner

Totalrenoverade lägenheter, bergvärme och ett helt nytt sprinklersystem. Äldreboendet Åsundagården har nyligen rustats för tiotals miljoner. Nu ska boendet avvecklas. Det är inte längre ekonomiskt försvarbart att vara kvar i lokalerna.

  • Publicerad 09:17, 19 feb 2021

Det är olyckligt att det inte taktade bättre.

På Svinnegarnsvägen i Hummelsta ligger det kommunala vård- och omsorgsboendet Åsundagården. Ett boende som även har korttidsboende och är samtidigt en plats som hemtjänstpersonal utgår ifrån.

De senaste åren har omfattande renoveringar gjorts på det kommunala vård- och omsorgsboendet Åsundagården i Hummelsta. Det framgår av de transaktionslistor kopplade till bygget, Mitt i Enköping begärt ut.

Bergvärme, totalrenoverade lägenheter, nya brandtrappor, ett helt nytt sprinklersystem, och ny belysning för nära 300 000 kronor är bara några av de renoveringar och ombyggnationer som har gjorts på Åsundagården sedan 2016. Den totala prislappen för upprustningen landar på nära 18 miljoner kronor.

Nu ska verksamheten läggas ned.

Den 20 januari i år beslutade vård- och omsorgsnämnden att Åsundagårdens hyreskontrakt ska sägas upp. Det är inte längre ekonomiskt försvarbart att bedriva särskilt boende för äldre i lokalerna heter det.

”Både fastighetens utformning samt att det endast finns 17 plus 5 platser driver kostnader för bemanningen på Åsundagården.” skriver vård- och omsorgsförvaltningen i en tjänsteskrivelse till nämnden.

Man skriver också att den fysiska miljön inte är optimal och att det inte finns möjlighet att göra de åtgärder som skulle behövas för att få den miljö som personer med behov av tät tillsyn och närhet till personal kräver.

Varför rustar man lokaler som inte är ändamålsanpassade?

– Man måste skilja på Åsundagården som fysisk byggnad och Åsundagården som vård- och omsorgsboende för äldre. De politiska diskussionerna om Åsunda har pågått under många år. Samtidigt har det behövts göras renoveringar för att kunna fortsätta bedriva verksamheten under tiden, säger Lotta Tronêt förvaltningschef på vård och omsorg och tillägger:

– Sedan är det naturligtvis olyckligt att vi hamnar i läget att vi lagt ned pengar på en renovering och så kommer ett beslut om att vi inte ska bedriva verksamhet där längre. Det är olyckligt att det inte taktade bättre. Men vi från förvaltningen har flaggat i många år att den fysiska byggnaden inte är lämpad för vård och omsorg.

När och hur utträdet ur lokalerna ska ske är oklart. Det är heller inte klart vad det ska bli för verksamhet i lokalerna när det särskilda boendet för äldre läggs ner.

Bitte Myrsell (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden, har en förhoppning om att Åsundagården ska bli ett trygghetsboende i framtiden.

– Vad gäller renoveringarna så kan jag inte uttala mig om det. Det ligger inte på vård- och omsorgs bord. Men att det renoverats är en positiv grej om man ska göra något annat där till exempel ett trygghetsboende, säger nämndsordföranden.

Detta har hänt

Den 20 januari 2021 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp Åsundagårdens hyreskontrakt i samråd med berörda förvaltningar. Verksamheten ska avveklas.

När och hur det ska ske är ännu oklart.

Tidigare mordförsöksmisstänkt kvinna frias

Nyheter Den unga kvinna som suttit häktad för mordförsök sedan i mitten av januari har släppts på fri fot.fredag 26/2 14:01

Stöld för 400.000 i Fjärdhundra

Nyheter Polisen misstänker att en internationell liga slagit till i Fjärdhundra. Utrustning värd 400.000 kronor har stulits ur en grävmaskin. Polisen vädjar om att få in vittnesuppgifter.fredag 26/2 13:44