Så här såg det ut i fjol när fosforfällning genomfördes i sjön Magelungen, uppströms från Drevviken. Foto: Sacharias Källdén

Rening av Drevviken försenas

I år och nästa år skulle Drevviken renas genom så kallad fosforfällning. Men insatsen dröjer, efter att en ratad entreprenör överklagat upphandlingen.

  • Publicerad 14:45, 16 sep 2022

Min gissning är att det tar en bit in i 2024 innan vi är klara

Förra hösten gjordes en så kallad fosforfällning i sjön Magelungen mellan Farsta och Huddinge. Metoden går ut på att fälla aluminiumlösning i sjövatten, för att binda fosfor och därigenom minska övergödning.

I år skulle staden gå vidare med fällning nedströms, i Drevviken.

Men arbetet, som skulle ha inletts i somras, är ännu inte i gång. Orsaken är en tvist i Förvaltningsdomstolen, dit företaget Vattenresurs Sverige AB har överklagat upphandlingen.

Sågar konkurrentens metod

Det var Vattenresurs som skötte fällningen i Magelungen i fjol. Inför insatsen i Drevviken upphandlade Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, i stället det konkurrerande danska företaget TAV.

Vattenresurs anser att deras eget anbud hade gett bättre kvalitet för pengarna. I sin överklagan beskriver de den danska konkurrentens metod inte bara som mindre effektiv – de hävdar att den till och med kan ha skadlig effekt på sjön.

Stockholm Vatten och Avfall säger sig inte se någon sådan risk.

– Den föreslagna metoden är den vedertagna i övriga delar av världen och vi har själva använt den med gott resultat, säger Fred Erlandsson, sjövattenexpert hos Stockholm Vatten och Avfall.

Stor sjö kräver lång insats

Skulle Förvaltningsdomstolen avslå överklagandet kan arbetet i Drevviken inledas med kort varsel, enligt Fred Erlandsson.

– Så fort vi får besked kan vi skriva kontrakt och sen är entreprenören redo att börja insatsen direkt, säger han.

Den försening som redan är ett faktum innebär dock att fosforfällningen förmodligen inte blir klar nästa år, som det var tänkt. Drevviken är länets näst största sjö och går genom fyra kommuner, det är stort område som ska täckas.

– Det är en ganska lång insats. Min gissning är att det tar en bit in i 2024 innan vi är klara, säger Fred Erlandsson.

Finns det en risk att ni inte alls kommer i gång i år?

– Den risken finns men jag tror inte den är jättestor.

Så här såg det ut i fjol när fosforfällning genomfördes i sjön Magelungen, uppströms från Drevviken. Foto: Sacharias Källdén

Kommuner satsar en kvarts miljard

Drevvikens ekologiska status är ”otillfredsställande”, näst sämsta betyget på en femgradig skala. Främst på grund av hög fosforhalt.

Sjöns kemiska status betecknas som ”dålig” på grund av för höga halter av flera miljögifter.

Kommunerna Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge har tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för god ekologisk och kemisk status.

Fosforfällning är en av de första och viktigaste åtgärderna. Det binder fosfor i bottensedimentet, minskar övergödning och kan bidra till ökat siktdjup i sjön.

Dagvattendammar och tillsyn av avlopp och miljöfarliga verksamheter är andra åtgärder i programmet, som väntas kosta en kvarts miljard att genomföra.

Källa: Lokalt åtgärdsprogram Drevviken

Visa merVisa mindre