Kudde. Tungmetallerna binds till slammet i de här behållarna innan vattnet släpps ut igen. Foto: Nina Schmieder

Renare vatten men långt kvar till badplats

Sommaren 2020 genomfördes fosforfällning i sjön Trehörningen. Föroreningarna har minskat och siktdjupet förbättrats avsevärt, men det dröjer innan det kan bli en kommunal badplats i sjön.

  • Publicerad 17:19, 1 sep 2022

Sjön Trehörningen i Huddinge har länge haft problem med övergödning som har lett till algblomning och grumligt vatten. Sjön har en lång problematisk historia med reningsverk i närheten och på 1960-talet rann avloppsvatten rakt ut i sjön.

För ett par år sedan genomfördes så kallad fosforfällning i sjön. Metoden innebär att man tillsätter en aluminiumlösning som hjälper till att binda näringsämnet fosfor i bottensedimentet. Det gör att exempelvis algblomning kan förhindras.

Liknande rening har gjorts i Orlången, Långsjön och Magelungen.

Målet är att vattnet i sjön ska bli klarare och renare. Och det har det blivit, enligt de mätningar som gjorts. Mellan 2019 och 2021 minskade fosforhalten med 34 procent och siktdjupet mer än fördubblades. Kommunen inväntar nu svar från 2022 års mätningar.

Betyder det att det är okej att bada där i dag?

– Som företrädare för kommunen kan jag inte rekommendera det, men jag kan konstatera att det finns en privat badplats där i dag och att människor, inklusive sådana jag känner, badar i sjön, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Även om folk badar i Trehörningen i dag dröjer det innan det blir en kommunal badplats.

– Vi har en vision om en kommunal badplats vid Trehörningen 2030. Men det finns inte med i kommunens badplatsprogram, säger Christian Ottosson.

För att det ska kunna bli verklighet behöver det anläggas en våtmark på de gamla muddermassorna mellan Lännavägen och Trehörningen.

– Det skulle fånga upp väldigt mycket av fosforn som rinner ner från hela centrala Huddinge och det skulle vara den i särklass mest effektiva av alla åtgärder. Det finns ett inriktningsbeslut sedan lång tid tillbaka och det är Stockholm Vatten (SVOA) som har uppdraget, men de har haft svårt att komma framåt. Det handlar om geologiska svårigheter, säger Christian Ottosson.

De som har promenerat vid sjön i sommar har sett att det pågår arbete där nu. Det är SVOA som renar dagvattendammen vid sjön.

– Dammen är anlagd för att ta hand om tungmetaller, så att de inte hamnar i sjön. Den behöver tömmas var tionde år, säger Christopher Lass på SVOA.
 

Avstängt. Arbetet påbörjades i juli och ska pågå under hösten.

Förslag om badplats avslogs

Kommunen avslog i fjol ett Huddingeförslag om en badplats vid Trehörningen.

Kommunen menade att det krävs upprepad provtagning för att kunna avgöra om fosforsfällningen som gjordes i sjön 2020 gett ett varaktigt resultat.

"För att Trehörningen ska kunna bli lämplig som badsjö måste det säkerställas att vattenkvaliteten kan hållas god över tid."

Man höll dock med om att en badplats i Trehörningen skulle förbättra tillgången till badplatser för flera bostadsområden i kommunen.

Visa merVisa mindre