Frågan om dagvattenparker ska avgöras i domstol igen. Foto: Mostphotos

Renare vatten i Albysjön dröjer – blir fråga för domstol igen

Parkerna som ska rena dagvattnet som rinner orenat ut i Albysjön dröjer ytterligare. Botkyrka kommun underkände företagen som lämnat anbud. Ett felaktigt och bedrövligt beslut menar Gustav Oscarsson som är vd på ett av de underkända företagen. Nu ska frågan avgöras i domstol.

  • Publicerad 18:10, 20 nov 2019

Botkyrka kommun ska bygga dagvattenparker i Fittja och Alby för att rena regn- och smältvatten som via vägar och p-platser i dag rinner orenat ut i Albysjön.

200 miljoner kronor ska göra Albysjön friskare

I oktober underkände dock Botkyrka kommun alla anbuden som kommit in för att bygga den första delen i Fittja.

”Bedrövlig”

Nu vill kommunen ta om upphandlingen. Men ett av de underkända företagen har överklagat beslutet.

– Kommunens hantering är bedrövlig, säger Gustav Oscarsson som är vd på företaget Bro och väg Mälardalen AB” vilka överklagat.

Enligt Gustav Oscarsson har företaget diskuterat dagvattenparkerna på detaljnivå med kommunen. Kommunens synpunkter på arbetsledarnas erfarenheter menar han både är fel och borde ha påpekats tidigare.

– Så här i efterhand så kommer de och säger att vi inte uppfyller formalia-kraven som borde vara steg 1 i hela processen.

Kommunen håller inte med

Men Botkyrka kommun har en annan syn på den saken.

”Att kommunen i sin kvalitetssäkring i ett senare skede insett brister i bolagets anbud kan inte anses vara fel” skriver kommunen i ett yttrande till förvaltningsrätten.

Till domstol igen

Nu får domstolen ta ställning i frågan om huruvida arbetsledarnas erfarenhet borde varit godkända eller inte, och om Botkyrka kommun gjorde fel som avbröt upphandlingen.

Gustav Oscarsson menar att underlaget som kommunen gått ut med är bristfälligt och att arbetsledarna uppfyller kraven på fem års erfarenhet.

– Det får vara hans uppfattning, säger Anders Öttenius som är chef för utemiljö på Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har planerat för dagvattenparker i norra Botkyrka sedan början av 2010-talet. Även en tidigare upphandling slutade i domstol.

Fakta

Godkänt eller inte?

En av frågorna domstolen får titta på är bland annat om erfarenhet av markanläggningsarbeten i parkmiljö är att likställa med erfarenhet av ”parkanläggningentreprenad” som efterfrågas i kommunens underlag.

Källa: Parternas yttranden