Här kanske det inte bara är att kliva på i framtiden. Foto: Mitt i

Remiss kan krävas för att få vård på akuten

Nu ska remisstvång utredas som ett sätt att minska inströmningen till regionens akutmottagningar. Tanken är att patienter ska styras om till andra vårdnivåer.

  • Publicerad 08:15, 5 dec 2019

Det kan bli remisstvång på sjukhusens akutmottagningar, skriver DN. Detta enligt Region Stockholms budget, som antogs i november,

I så fall tas inga patienter emot spontant, utan att till exempel en läkare på vårdcentralen bedömt att det är sjukhusakuten, och ingen annan vårdinstans, som ska ge vård.

Infört på intensivakuten

På NKS intensivakut råder i praktiken redan remisstvång, eftersom de patienter som tas emot där kommer in med ambulans eller annan akuttransport.

Enligt en skrivning i budgeten ska nu ett remissförfarande utredas även för de andra sjukhusens akutmottagningar.

Risker ska utredas

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson skriver i ett mejl till DN: ”Det innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att tillsätta en sådan utredning som förutsättningslöst får titta på många olika alternativ till utformning för ett sådant remisskrav samt utreda konsekvenser och eventuella risker för de olika förslagen.”

Kö på akuten

Trots att det nu finns nio närakuter som tar en del av patienterna är köerna fortsatt långa på akutsjukhusen. Tanken är att styra om patienter dit, eller till vårdcentraler och husläkarjourer.

Åldringar väntar i timmar på Huddinge sjukhus akut