Religiösa samfund samlas för integrationen

–Som ett led i att förstärka kommunens integrationsarbete skapar nu Järfälla ett interreligiöst råd. – Det här är ett viktigt steg för att lära känna varandra, säger Aphram Melki (C), som förväntas bli rådets ordförande.

  • Publicerad 15:11, 31 aug 2017

Sedan en tid tillbaka har ett informellt råd funnits där Järfällas olika religiösa samfund haft möjlighet att samtala om gemensamma ärenden. Under sommaren togs beslutet att formalisera denna grupp, under namnet Interreligiösa rådet.

En del av samfunden har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring, som beskriver de utgångspunkter som rådet kommer att arbeta utifrån. De församlingar som skrivit under förklaringen hittills är Järfälla församling, frikyrkoförsamlingarna Aspnäskyrkan och Jakobsbergskyrkan, S:ta Maria Syrisk-Ortodoxa kyrka, Koptiska kyrkan och shiamuslimska Imam Ali Islamic Center. Även katolska kyrkan har varit med i diskussionerna och förväntas delta i arbetet.

Efter branden: moskén bjuder på öppet hus

En tongivande församling som hittills valt att stå utanför samarbetet är sunniförsamlingen på Söderhöjden – som hänvisar till tidsbrist.

– Vi kommer även i fortsättningen bjuda in dem. Den församlingen är aktiv via Reagera och samarbetar med kommunen i nattvandringar, men vi vill gärna inkludera dem även i det här arbetet, säger Aphram Melki (C), som varit drivande i att skapa rådet och förväntas bli dess ordförande.

Interreligiösa rådet kommer ha flera funktioner. Dels är tanken att samfunden ska kunna hjälpa kommunen att nå grupper som inte annars nås. Tanken är också att kommunikationen mellan grupperna ska bli bättre.

– Det här är ett viktigt steg för att lära känna varandra, säger Aphram Melki.

Mycket av rådets arbetssätt kommer att utvecklas under tidens gång eftersom något liknande projekt inte funnits tidigare, men Aphram Melki är hoppfull och glad över de religiösa samfundens positiva inställning.

– Jag har inte en färdig manual, utan alla företrädarna kommer själva med förslag som jag blivit positivt överraskad över. Det handlar om att skapa ett tryggare Järfälla, att få människor i arbete och att bara lära känna varandra. Det är grundläggande, men väldigt viktiga saker för ett bättre integrerat Järfälla, säger Aphram Melki.

Fakta

Dessa är rådets utgångspunkter

  • Utgå från principen om inkludering och gemenskap i syfte att förebygga segregation.
  • Arbeta för allas lika värde, såsom jämställdhet mellan könen och att barnkonventionen följs.
  • Arbeta för att kommunens invånare ska bli självförsörjande genom eget arbete på snabbast möjliga sätt.
  • Arbeta för att gällande lagstiftning följs med trygghetsfrågor i fokus.
  • Arbeta för att integrationen ska vara lättillgänglig, modern och effektiv.
  • Främja att digitala verktyg används för att nå målgrupperna.
  • Informera om att utbildning är en av nycklarna till ett självständigt liv varvid svenska språket är prioriterat.
  • Främja kontakten med föräldrar i syfte att skapa delaktighet och engagemang i integrationsarbetet.
Källa: Järfälla kommun
Visa merVisa mindre