Rektorns besked: Elever får stanna hemma

Saneringen av asbest gör att Tallkrogens skola har brist på klassrum inför terminsstarten på måndag. Uppropet kommer att hållas utomhus – men rektorn hälsar att elever får stanna hemma om de vill. Asbest har även upptäckts i skolans matsal.

  • Publicerad 13:39, 17 aug 2018

Nyligen kunde Mitt i Söderort berätta att asbest har upptäckts på Tallkrogens skola och förskolan Bullerbyn.

På fredagen kom nya dystra besked från skolan: Även matsalen måste saneras från asbest. Eleverna uppmanades först att ha med sig matsäck när terminen börjar nästa vecka.

Senare på fredagen ändrade skolan sig – och utlovade lunch till eleverna.

”Skollunch kommer att tillhandahållas under uppstarten. Matsäck är alltså inte obligatorisk”, skriver rektorn Göran Bergholm i ett informationsbrev till föräldrar.

Ingen skolplikt – elever kan stanna hemma

Där framgår också att måndagens upprop kommer att hållas utomhus för alla elever på skolan.

Men asbestproblemen innebär att den som vill dryga ut sommarlovet och inte komma till skolan alls, faktiskt har rätt att stanna hemma.

Det finns givetvis möjlighet, för vårdnadshavare som har möjlighet, att stanna hemma med barnen dessa första dagar under läsåret. Tills vi kan informera om plats för undervisningen råder ingen skolplikt.”, skriver Göran Bergholm.

Även föräldrar som har barn på förskolan Bullerbyn har uppmanats hålla sina barn hemma om det går.