Rektorn: Gör inga större skogsutflykter ändå

Rektorn Susanne Dybeck på Svartbäcksskolan uppger nu för Mitt i att det faktum att Svartbäcksskolan inte gör några större skogsutflykter inte har med vargen att göra.

  • Publicerad 16:48, 4 dec 2017

– Vi har inte gått ut med direktiv om att vi ställer in alla utflykter till skogen. Vi gör helt enkelt inte större utflykter till skogen och det har inte med vargen att göra. De aktiviteterna ligger i början av terminen så som friluftsdagar eller större utflykter, det ligger i skolans årshjul, då gjorde vi även många utflykter men det ligger inte i vår tid nu, säger nu Susanne Dybeck, rektor på Svartbäcksskolan till Mitt i.

– Jag har inte ändrat mig i den frågan, det måste ha blivit en misstolkning i både frågan och svaret, säger hon.

Mitt i frågade tidigare Susanne Dybeck om skolan gör några säkerhetsåtgärder till följd av vargen. Så här svarade hon ordagrant:

”Vi följer riktlinjerna från länsstyrelsen. Jag har också haft kontakt med kommunens säkerhetsstrateg, och jag känner mig väldigt trygg med den info vi fått. Vi får ju inte heller förstora upp den här frågan. Men vi gör inga större utflykter till Tyresta by eller ut mot skogen. Och under rastverksamheten har vi många vuxna ute. Vi är mer uppmärksamma och säkrar upp skolområdet på morgnarna. Men jag tror samtidigt inte att vargen skulle komma nära när alla 500 elever är ute på rast. Det har den inte gjort än. Och så fort vi ser eller hör något om vargen så ringer vi länsstyrelsen.

Men om ni är många på utflykterna så borde det väl inte vara risk att vargen skulle komma nära?

”Men det är ju inte en sådan period nu heller, med många friluftsdagar. De har vi mer på våren och sommaren”.

Rektorn Susanne Dybeck har i media uppgett olika tidpunkter för när friluftsdagarna sker, då det alltså kan bli aktuellt för skolan att göra större utflykter igen till Tyresta by eller skogen.

Till Mitt i sade hon först att friluftsdagarna sker på ”våren och sommaren”, till SVT säger hon att de sker i ”början på höstterminen”, till Mitt i säger hon nu att de sker ”i början på terminen”.

På frågan om skolan nu i december eller januari, som är terminsstart, kommer göra större utflykter till Tyresta by eller skog, svarar hon:

– Det är inte inplanerat några större utflykter nu, inte heller i januari.