Rektorn efter överfallet: Klimatet allt hårdare

Söderbymalmsskolans rektor Therese Gärde är bekymrad över misshandelsdomen, och hon ser allvarligt på den. ”Det är förstås alltid en utmaning att ha full kontroll över inpasseringen”, skriver hon i mejl till Mitt i.

  • Publicerad 18:00, 13 nov 2018

Therese Gärde, rektor på Söderbymalmsskolan i Handen, vill inte ställa upp på en intervju om misshandelsdomen, där en avstängd elev bland annat tog sig in på Söderbymalmsskolan, låste in en annan elev i en korridor och misshandlade henne allvarligt.

Händelsen inträffade i januari i år.

Den avstängda eleven hade bara en dryg månad tidigare genomfört en allvarlig, utdragen misshandel mellan just Söderbymalmsskolan och Fredrika Bremer-gymnasiet.

Svårt kontrollera inpasseringen

Therese Gärde och en lärare på Söderbymalmsskolan hade också fått uppgifter om att en av eleverna på skolan var hotad av den avstängda eleven.

”Jag är förstås bekymrad över att detta hände och vi ser som sagt allvarligt på detta. Jag är trygg med våra rutiner vid den här typen av händelser, men det är förstås alltid en utmaning att ha full kontroll över inpasseringen i skolan”, skriver Therese Gärde i mejl till Mitt i.

En dryg månad efter första överfallet letar flickan upp sitt offer i en skolkorridor på Söderbymalmsskolan. Hon låser branddörren till korridoren innan misshandeln inleds.

På morgonen när misshandeln skedde fick Therese Gärde från elevhåll höra att den avstängda eleven befann sig inne på skolan.

Hon sade till en anställd på skolan att flickan direkt skulle avvisas, framgår i polisens förundersökningsprotokoll.

Låste branddörr innan misshandeln

Men trots detta kunde den avstängda eleven stänga igen en branddörr till en korridor och sedan misshandla skolkamraten allvarligt.

Några av skadorna på den överfallna flickan kan visa sig bli permanenta, enligt förundersökningen.

”I det här fallet hade vi insatser på de inblandade eleverna under senhösten. Efter den inträffade misshandeln så satte vi in stora stödåtgärder, som till exempel stöd av vår personal och extra undervisning. Vi tryggade även upp säkerheten kring den drabbade eleven för att skolmiljön skulle bli så trygg som möjligt vilket är vårt huvudfokus”, skriver Therese Gärde.

Om huruvida skolmiljön på Söderbymalmsskolan är otrygg, skriver Therese Gärde i mejlet:

Precis som andra skolor ser vi att klimatet har blivit hårdare. Samtidigt uppger 90 procent av våra elever att de är trygga i skolan enligt vår trygghetsenkät från tidigare i höstas.”

Flickan inne i den låsta korridoren med sitt offer.

Haninges grundskolechef Pär Olsson svarar i mejl till Mitt i:

”Vi ser ytterst allvarligt på tingsrättsdomen. Vi ser kontinuerligt över hur vi kan förbättra våra rutiner för att säkerställa en trygg miljö för våra barn och elever.”

Om en elev hotas av en annan elev – på sociala medier, via sms, via telefon eller i fysiska möten – när är det skolans ansvar att gripa in?

”Så fort skolan får kännedom om kränkningar har de ett ansvar att utreda, åtgärda och rapportera till huvudman”, skriver Pär Olsson.