Rektorn: Det ingår i jobbet att hjälpa alla elever

Personalen på Hörningsnässkolan ska hinna ta hand om alla barnen, även de som behöver extra stöd. Det säger rektorn angående Mitt i:s artikel om besparingarna. – Men mellan klockan 14 och 15 är det en magisk timme på fritids. Då är det tufft med många barn som är trötta, säger rektorn Marianne Widercrantz.

  • Publicerad 08:00, 26 okt 2018

I en artikel i Mitt i berättar en pedagog på Hörningsnässkolan om sin oro för stora barngrupper, utåtagerande elever och för få vuxna.

Tuffare på fritids

Enligt rektorn Marianne Widercrantz går många elever hem runt klockan 15. Men timmen innan, efter att fritidsverksamheten startat klockan 14, blir det många barn på färre vuxna än under skoltiden.

 Då är det tufft med många barn som är trötta på en dålig skolgård.

 Rektorn

– Mellan klockan 14 och 15 är det en magisk timme på fritids. Då är det tufft med många barn som är trötta på en dålig skolgård. Då är det svårare för en del barn som behöver mer strukturerad tid. Men det finns barn som behöver den fria leken också. Vi resonerar tillsammans med pedagogerna hur vi ska strukturera upp tiden för de barn som behöver det, säger hon.

Det går alldeles utmärkt att hjälpa alla

Rektorn

Ska hjälpa alla

Enligt Marianne Widercrantz ska personalen på Hörningsnässkolan hinna ta hand om alla barnen, även de som kan ha diagnoser och behöva extra stöd.

– Det går alldeles utmärkt att hjälpa alla om man lägger upp sin tid bra. Det ingår i professionen att fördela tiden så att man kan hjälpa alla barnen.

Pedagogen säger att personalen gör sitt yttersta för att hjälpa alla elever. Vad har du för bild av arbetsbelastningen?

– Det är några, både föräldrar och personal, som har tagit upp att det är stora barngrupper. Men det här är en politikerfråga. Om vi skulle ha mindre grupper blir det färre vuxna med. Och då skulle inte alla barn i området få den skola som de önskar, säger Marianne Widercrantz.

Hur ofta tar ni in vikarier?

– Dag två vid sjukdom tar vi in vikarier om arbetslaget önskar det. Vi diskuterar med personalen hur de ser på saken. Om vi väljer att inte ta in vikarier gör skolledningen den bedömningen ihop med arbetslaget.

Pedagogen anser att det skulle behövas mer personal till barn med särskilda behov. Hur ser du på det?

– Vi hade fler resuser för några år sedan, men har gått över till kompetenstänk nu. Det innebär att vi har valt att satsa på behörig personal, fler med pedagogisk utbildning, som har kompetens att ge alla elever det stöd de behöver.

Hur vanligt är det med utåtagerande elever som slår barn eller vuxna?

– Det är ganska ovanligt.

Vänder på varenda krona

Enligt rektorn bör skolans underskott, ihop med Ängsnässkolans, hamna på strax under 1 miljon kronor vid årsskiftet. Under hösten har underskottet legat på 1,6 miljoner kronor – som nu ska minskas med besparingar och tillskott från kommunen.

– Vi har satsat på att utöka personaltätheten samt anställt behöriga pedagoger. Det är därför vi har fått ett underskott. Nu vänder vi på varenda krona och tittar på vilka inköp vi måste göra och vad vi kan spara på. Men det får inte bli på bekostnad av personalen hälsa, säger Marianne Widercrantz.

Vår serie fortsätter – läs mer närmsta dagarna.

Vet du mer om Huddinges skolor? Tipsa Mitt i:s reporter – du kan vara anonym.