Det virala filmklippet där pojken dödsmisshandlar en and har rört upp mycket känslor bland elever och personal ute på skolornna i norrort. Foto: Mostphotos

Rektor om virala våldsfilmen: ”Förskräckligt att det sprids”

Det virala filmklippet där pojken brutalt misshandlar en and har rört upp mycket känslor bland elever och personal ute på skolorna i norrort, visar Mitt i:s rundringning. – Eleverna hade tagit upp det med sina lärare och tyckte att det var förskräckligt, säger Maria Wersäll, tf rektor på Danderyd.

  • Publicerad 16:13, 19 nov 2019

På filmklippet som har spridits från mobil till mobil bland unga i norrort fångar en pojke under hejarop från kompisarna in en and i vattnet. När pojken börjar misshandla fågeln genom att slå den i bryggan hörs protester.

– Vad gör du? Fan, du dödar den! hörs någon skrika på filmen.

Filmklipp sprids bland unga: Pojke misshandlar and till döds

”Förskräckligt att det sprids”

Den senaste tiden har polisen fått ta emot flera polisanmälningar kopplade till den aktuella filmen. Bland annat har minst en enskild skola valt att göra en polisanmälan om djurmisshandel, enligt uppgift till Mitt i.

Maria Wersäll, tillförordna rektor på Danderyds gymnasium, säger att hon känner till att filmen har spridits bland elever på skolan.

– Rent allmänt tycker jag det är förskräckligt att det sprids. Vi behöver utbilda och diskutera konsekvenserna ännu mer än vad vi redan gör. Lärarna har en bra diskussion med eleverna om det, men behöver kontinuerlig utbildning för att vara uppdaterade vad som händer i sociala medier.

Både elever och personal slog larm

Många har reagerat starkt på filmens innehåll.

– Jag fick reda på det genom lärare och elever, berättar Maria Wersäll, som också varit i kontakt med den skola där personer i den aktuella filmen uppgavs vara elever.

Rektor Marie-Louise Yllner-Geuken på Bällstabergsskolan i Vallentuna känner inte till den aktuella filmen. Hon konstaterar dock att baksidorna på nätet och spridning i sociala medier diskuteras ofta.

– På våra mentorstider med eleverna en gång i veckan pratar vi väldigt ofta om sociala medier. Det är så mycket som sprids.

Lärare är på snapchat också

Hur brukar ni som skolledning få reda på att det sprids klipp och annat som kan vara upprörande?

– Det väldigt olika. Många av våra högstadielärare har samma appar som elever, snapchat och andra sociala medier. Jag känner också att våra elever är väldigt öppna, om de känner sig oroliga går de till sina mentorer och pratar, säger Marie-Louise Yllner-Geuken.

Täby har infört filter på skoldatorerna

I Täby kommun infördes i höstas filter på skoldatorerna inom grundskolan för att stoppa olämpliga nätsajter. Maria Assarsson, tillförordnade utbildningschef, har uppfattningen att filtret har fungerat bra.

Hon konstaterar samtidigt att det inte hindrar att filmklipp och annat sprids mellan elevernas privata mobiler.

– Jag tycker att det är olyckligt när känsligt innehåll sprids mellan eleverna. Det är viktigt att alla skolor arbetar förebyggande kring hantering och användning av sociala medier kopplat till etiska frågeställningar och trygghet.

Känner du till att någon har slagit larm om den aktuella filmen med djurmisshandeln?

– Ja, det finns skolledare som har hört av sig till mig som tillförordnad utbildningschef och uppmärksammat mig på att det finns en film med olämpligt innehåll som sprids bland eleverna i Täby.

Täbys skolor rapporterar till polisen

Enligt Maria Assarsson finns det rutiner för hur Täbys kommunala skolor ska agera när personalen uppmärksammas på spridning av filmer med misstänkt brottsligt eller olämpligt innehåll.

– Om det sprids en film som visar ett brott eller misstanke om brott rapporterar vi det till polisen.

Varje skolhuvudman måste enligt lag arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Det kan till exempel handla om att hindra ryktesspridning eller kränkande innehåll som sprids via nätet och sociala medier.

I fall där minderåriga elever är inblandade som offer eller förövare tas kontakt med föräldrarna, uppger Maria Assarsson.

– I vissa fall kan det finnas innehåll som är olämpligt utan att vara brottsligt, men där det ändå är angeläget att vidtala socialtjänsten.