Aspuddens skola. Foto: Filip Magnusson

Rektor: Försöker ställa allt tillrätta

Under höstterminen ska Aspuddens skola få hjälp från Stockholms stad för att få ordning på oroligheterna på skolan. – Det finns en vilja nu att göra det här tillsammans, säger rektorn Katrin Burström.

  • Publicerad 08:10, 12 sep 2018

Efter att Mitt i berättat om kaos i klassrummen och elever som inte får det stöd de behöver för att klara undervisningen ska Aspuddens skola arbeta med att få bukt på problemen under hösten.

”Folk säger upp sig till höger och vänster”

– Vi ska samarbeta med fritidshemsutvecklare i Stockholms stad och ska jobba med hela personalen på fritids. Vi går igenom arbetsplanen för att säkerställa kvaliteten, säger Katrin Burström.

Skolan kommer också att använda sig av projektet Prio plus tillsammans med Utbildningsförvaltningen,  som bland annat handlar om utveckla kvalitetsarbetet och personalens kollegiala.

– Det ska säkerställa att vi gör det som vi behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Det är också en svårighet när personal bytts ut under några år, att jobba ihop grupperna.

”Kan aldrig finnas tillräckligt många resurspersoner”

Elevhälsoteamet ska också kvalitetssäkras.

– Vi ska säkerställa rutinerna, hur vi handhar elevärenden, att vi sätter in de resurser som behövs och att det finns stöd för personalen.

Att se till att alla elever som behöver ska få rätt stöd är ett arbete som ständigt pågår, enligt Katrin Burström.

– Vi är ute mycket i verksamheten för att se vad de upplever som problem. Allt vi får kännedom om försöker vi att tillrättalägga.

Finns det tillräckligt med resurser att sätta in?

– Ja, det finns resurspersoner, men det kan aldrig finnas tillräckligt.

Hur ska ni se till att arbetsbelastningen blir mer rimlig?

– Jag hoppas att vi kommer att komma dit. Jag ser fram emot börja med Prio plus och fritidshemssamverkarna. Då kommer vi att få veta vad vi behöver göra mer av och vad vi behöver göra mindre av. Men man får också tänka att vi är ju på vår arbetsplats för våra elever. Ibland behöver vi ge det här lilla extra.

Inga vakanta tjänster

Katrin Burström känner inte igen att personal stängts ute från möten.

– Det låter märkligt tycker jag. Vi har en otroligt strukturerad mötesorganisation. Under en period kanske man får avstå till förmån för eleverna, men generellt sett vill vi att alla är med på möten.

Trots att många lärare slutat ser bemanningsläget inför hösten bra ut, säger Katrin Burström.

– Vi har personer på plats på alla tjänster.