Vallokal i Järfälla. Arkivbild. Foto: Klara B Orreteg

Rekordmånga överklagade valet: ”Aldrig hänt förr”

Liberalerna i järfälla har överklagat årets valresultat. Processen att ta hand om överklagandena kan dock dra ut på tiden. Det har nämligen aldrig kommit in så många i Valprövningsnämndens historia. – Man kan bara spekulera kring orsak, säger, Cecilia Persson, kanslichef.

  • Publicerad 13:13, 19 okt 2018

Liberalerna i Järfälla har överklagat valresultatet till Valprövningsnämnden, eftersom det aldrig blivit samma resultat i vid någon av de tre rösträkningarna. Dessutom har det nu framkommit att 15 valsedlar hamnat fel i en vallokal i Barkarby.

Men Liberalerna i Järfälla är inte de enda som överklagat efter årets valresultat.

Det har inkommit runt 700 överklaganden från hela landet till Valprövningsnämnden efter årets val. Det är lika många som det sammanlagt kommit in från det att nämnden bildades, 1975, till valet 2010. Efter valet 2014 kom det in cirka 100 överklaganden. Överklagandena gäller val till såväl Riksdag, landsting och kommun.

Det berättar Cecilia Persson som är kanslichef på Valprövningsnämnden.

– Det har aldrig hänt att det kommit in så många, men orsaken går bara att spekulera kring, säger hon.

Enkelt att klaga

En anledning skulle kunna vara att det på många håll uppmanats i sociala medier att överklaga, säger Cecilia Persson.

– En annan att det är förhållandevis enkelt. Det är ju bara att maila in sin överklagan.

500 av de överklaganden som kommit in är enligt Cecilia Persson av en allmänt hållen karaktär. Den klagande anger att de vill ha omval och hänvisar till valfusk utan vidare förklaring.

Tidsödande process

Det höga antalet överklaganden har gjort att hanteringen av överklagandena dragit ut lite på tiden, men nu står man i startgroparna med ärendehanteringen.

Först skickas det till Länsstyrelserna som sedan får två veckor på sig att inkomma med ett yttrande. Sedan skickas det yttrandet till den som överklagat, för att sedan åter hamna hos Valprövningsnämnden som fattar beslut i frågan.

– Om nämnden kommer fram till att det begåtts något fel enligt vallagen kan man förordna om en ny sammanräkning. Om det inte är möjligt kan det bli omval.  Men då ska felet ha påverkat mandatfördelningen.

Fakta

Det här gör Valprövningsnämnden

…prövar överklaganden av allmänna val. Det vill säga val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet.

…överklaganden av nationella folkomröstningar.

…prövar överklaganden av administrativa valärenden som till exempel beslut om valkretsindelning, registrering av partibeteckning och fördelning av mandat på valkretsar.

Valprövningsnämndens beslut får inte överklagas. Nämnden utses av riksdagen. Ordförande ska vara eller ha varit domare.

Alla som anser att ett val inte gått rätt till, kan vända sig till nämnden.

Källa: Valprövningsnämnden...
Visa merVisa mindre