Rekordmånga blixtar i sommar

Sommaren har bjudit på extremväder i dubbel bemärkelse. Värmen varvades med dramatiskt oväder. Och enligt SMHI har det i år varit blixtrekord.

  • Publicerad 13:11, 18 aug 2014

De värsta blixtovädren över Stockholmsområdet skedde den 27 juli, den 3 augusti och den 7 augusti. I hela landet räknade SMHI till 111 891 blixtar de här tre dagarna.

När det dundrade som värst gick en blixt var tionde sekund.

Enligt meteorolog Weine Josefsson har ett så stort antal blixtar inte tidigare förekommit under så kort tid, sedan SMHI började mäta blixtar vid stationer i hela landet år 2002.

Enligt SMHI var Tyresö ganska förskonat från just blixtnedslag. Men två dagar utmärker sig: den 27 juli och den 7 augusti uppmättes mellan 50–100 blixtar i Tyresöområdet.

Per Hultman, operativ chef på Storstockholmsbrandförsvar, berättar att åsk- och regnovädret orsakade att ett otal automatlarm gick igång, och den mest dramatiska blixtrelaterade händelsen var en nedbrunnen gillestuga som började brinna när blixten slog ner i en intilliggande gran.

– Men det är mer torkan och värmen som gjort att det brunnit i skog och mark, säger han.

Skadorna som åskovädren orsakat hade i förra veckan inte summerats. Men enbart ett av de större försäkringsbolagen, Länsförsäkringar, hade fått in 700 anmälningar i regnets och åskans spår i Storstockholm. Det är lika många anmälningar som bolaget annars får in i Storstockholmsområdet under ett helt år.

Orsaken till det dramatiska vädret har varit en väderfront som parkerat över Europa, i nordsydlig riktning, där kall och varm luft mötts, ett väderfenomen som kan orsaka åskoväder.

Är fler åskväder att vänta?

– Det har blivit svalare. Det är svårt att göra en långtidsprognos, säger Weine Josefsson.

Ur meteorologisk synvinkel är dock åsksäsongen inte över, enligt Josefsson.

I genomsnitt dör en person vartannat år av blixten. Hittills i år har ingen dödats av den, enligt SMHI.

Det är mer ­torkan och ­värmen som gjort att det brunnit i skog och mark.per hultman