Antalet svårt skadade i Stockholmstrafiken minskar. Foto: Mostphotos

Rekordfå skadas svårt i Stockholmstrafiken

Hittills i år har 214 personer skadats svårt i Stockholmstrafiken. Det är den lägsta siffran på tio år.

  • Publicerad 11:58, 20 sep 2020

Bara en gång tidigare under de senaste tio årenhar antalet svårt skadade i Stockholmstrafiken snuddat vid samma låga nivå som i år. Till och med augusti har totalt 214 personer skadats svårt i en olycka i Stockholms län. Det är den lägsta augustinoteringen sedan 2010.

Olyckor i Stockholmstrafiken 

Statistiken visar antalet personer som skadats svårt och dött i Stockholmstrafiken till och med augusti varje år de senaste tio åren.

Loading…

Källa: Transportstyrelsen.

12 döda i Stockholmstrafiken

På nationell nivå syns samma mönster. Dödssiffran hittills i år har stannat vid 17, vilket också det är den lägsta noteringen sedan 2010.

Bland personerna som omkommit en olycka till och med augusti i år har tolv dött i Stockholmstrafiken. Det är dock tre fler än under samma period i fjol.

– Antalet omkomna i vägtrafiken fortsätter minska. Om  olycksutvecklingen fortsätter på samma sätt finns det en stor möjlighet att vi når etappmålet om max 220 omkomna i år, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Nollvisionen

Målet som Khabat Amin pratar om är en del av den så kallade nollvisionen som riksdagen fattade beslut om redan 1997. Målet är att antalet omkomna i trafikolyckor i år ska ha halverats i jämförelse med år 2007.

I Stockholms stad jobbar man utefter samma vision, men målet är att antalet döda och svårt skadade i trafiken vid årets slut ska ha minskat med 40 procent i jämförelse med medeltalet för perioden 2006-2009.

Förra året var staden en hårsmån från att nå den målnivån.