Ordningsvakter är en allt vanligare­ syn på stan. Foto: Erik Lejdelin

Rejäl ökning av antalet ordningsvakter

Från 2018 till 2022 har antalet kommunala ordningsvakter­ ökat rejält i Stockholms stad – från en handfull till över 180. Bra eller dåligt? Där kan åsikterna gå isär.

  • Publicerad 11:30, 11 apr 2022

Vore fantastiskt med en snut i varje knut

I stadsdelen Hägersten-Älvsjö är Liljeholmen och Älvsjö centrum de mest brottsutsatta, med narkotikalangning, fylleri, misshandel och ungdomsstök. Även i centrumen i Västertorp och Fruängen är det periodvis stök bland unga.

För att få bukt med problemen samarbetar polisen dagligen med stadens ordningsvakter, berättar Christopher Peyre, kommunpolis vid Skärholmspolisen.

– Vi har mycket nytta av ordningsvakterna i vårt dagliga arbete, även om vi helst skulle se att det blev fler poliser.

Ökad trygghet enligt rapport

Enligt Stockholms stad är ordningsvakterna ett komplement till polisen för att motverka ordningsstörningar och skapa trygghet. I år satsar därför Stockholms stad 101 miljoner på ordningsvakter.

Förra året publicerade staden en undersökning om effekten av mobila ordningsvakter vid Gullmarsplan, Årsta torg, Dalen och Hagsätra.

Rapporten för de olika områdena, som visade mätningar före och efter vakterna, pekade på ganska små förändringar i människors upplevelse av området. Men på en punkt var undersökningen glasklar – de allra flesta ansåg att ordningsvakternas närvaro ökar tryggheten.

Mobila ordningsvakter betyder att vakterna inte är på plats i området hela tiden.

– Vi använder dem där de gör mest nytta. De jobbar utifrån lägesbilder som de delar med polisen, stadsdelarna och andra aktörer, säger säkerhetsstrategen Martin Berg.

Ett komplement

Anna Nellberg Dennis, andra­ vice ordförande vid Polisförbundet, håller med om att ordningsvakter är ett bra komplement till polisen.

Men hon tycker att man ska passa sig för att likställa de två.

– De får 80 timmars utbildning, jämfört med polisens två och ett halvt år. Det är som att sätta en undersköterska där läkaren ska vara.

Behovet beror på att det finns för få poliser, menar hon.

– Jag hade gärna sett att polisen hade möjlighet att patrullera mer och skapa relationer med medborgarna, snarare än att privata säkerhetsföretag gör det. Det hade varit fantastiskt med en snut i varje knut, men vi är inte där än.

– De kan bidra till en känsla av trygghet, men har ett helt annat uppdrag.

Vill se mer brottsförebyggning

Hon menar att orsaken till oroligheter beror på att det ständigt sker rekryteringar till kriminalitet.

– För trygghet på sikt hade vi gärna sett mer resurser till brottsförebyggande arbete – skola, socialtjänst och psykiatri.

Så här tycker Stockholms politiker

Tycker du att satsningen på ordningsvakter är bra?

Louise Fasth, 27, bodde i Älvsjö i flera år innan hon nyligen flyttade till Fruängen:

– I Älvsjö centrum var det ofta pådrag, med både poliser och ordningsvakter. Orsaken till att de var där gjorde mig orolig men att de var på plats gjorde mig tryggare. Det var positivt att de höll situationen under kontroll tillsammans.

Jimmi Wålbrink, 36, Västertorp:

– Eftersom det är polisbrist är det bra att ordnings­vakterna finns, men det optimala hade varit fler poliser.
I Västertorp syns både poliser och ordningsvakter ett par gånger i veckan och nattvandrare är också ute. I vintras var det jättestökigt ett tag men det lugnade ner sig tack vare deras insatser. Hatten av för det!

Roger Andersson, 75, Fruängen:

– Jag ser sällan ordningsvakter i Fruängens centrum och känner dåligt till satsningen på ordningsvakter. Det är skit att ordningsvakter sätts in i stället för poliser. De har inte samma utbildning och inte samma befogenheter. Jag känner mig inte otrygg, men om jag hade gjort det skulle ordningsvakter inte ha hjälpt.

Här patrullerar ordningsvakter i dina kvarter

Ordningsvakterna får arbeta inom geografiskt avgänsade områden, LOV 3-områden, efter beslut av polisen. I Hägersten-Älvsjö gäller det: Älvsjö torg, Fruängen, Västertorp och Trekantsparken (i Liljeholmen centrum finns SL:s och centrumets egna vakter samt ordningsvakter enligt LOV2).

Ordningsvakter får omhänderta berusade eller störande personer. De får använda våld. De utbildas av polisen och ska i första hand prata personer till rätta.

Den som vill bli ordningsvakt ska vara minst 20 år, ostraffad och inte förekomma
i polisens register. Grundutbildningen är 80 timmar.

Källa: Polisen, Lag om ordningsvakter

Visa merVisa mindre

Det här gjorde ordningvakterna 2021

2021 skrev mobila ordningsvakter 16 808 rapporter från stadsdelen Hägersten-Älvsjö. De fem vanligaste gällde:

Medverkan till att upprätthålla allmän ordning genom upplysningar och uppmaningar (13 348)

Trygghetsronderingar (1 491)

Tillsägelse (396)

Service till allmänhet (235)

Samverkan – näringsidkare (200)

Avvisande av personer (174)

Visa merVisa mindre