Hässelby torg. Ett av lov3-områdena i västerort. Foto: Stefan Källstigen

Rejäl ökning av antalet ordningsvakter – så här ser det ut i västerort

Från 2018 till 2022 har antalet kommunala ordningsvakter­ ökat rejält i Stockholms stad – från en handfull till över 180. Bra eller dåligt? Där kan åsikterna gå isär.

  • Publicerad 06:42, 18 apr 2022

I västerort är exempelvis Hässelby torg, Vällingby centrum, Solursparken och Spånga torg lov3-områden, där ordningsvakter får patrullera. I Hässelby-Vällingby stadsdel gjorde ordningsvakterna 20 411 insatser i fjol.

En klar majoritet av gångerna, 16 655, handlade det om att "medverka till att upprätthålla allmän ordning genom upplysningar och uppmaningar." 58 gånger har de assisterat polisen, och vid 19 tillfällen ringt ambulans. 26 gånger ska de ha avvärjt brottsliga handlingar.

Ökad trygghet enligt rapport

Enligt Stockholms stad är ordningsvakterna ett komplement till polisen för att motverka ordningsstörningar och skapa trygghet. I år satsar därför Stockholms stad 101 miljoner på ordningsvakter.

Förra året publicerade staden en undersökning om effekten av mobila ordningsvakter vid Gullmarsplan, Årsta torg, Dalen och Hagsätra.

Rapporten för de olika områdena, som visade mätningar före och efter vakterna, pekade på ganska små förändringar i människors upplevelse av området. Men på en punkt var undersökningen glasklar – de allra flesta ansåg att ordningsvakternas närvaro ökar tryggheten.

Mobila ordningsvakter betyder att vakterna inte är på plats i området hela tiden.

– Vi använder dem där de gör mest nytta. De jobbar utifrån lägesbilder som de delar med polisen, stadsdelarna och andra aktörer, säger säkerhetsstrategen Martin Berg.

Anna Nellberg Dennis, andra vice ordförande vid Polisförbundet, håller med om att ordningsvakter är ett bra komplement till polisen.

Men hon tycker att man ska passa sig för att likställa de två.

– De får 80 timmars utbildning, jämfört med polisens två och ett halvt år. Det är som att sätta en undersköterska där läkaren ska vara.

Skola och socialtjänst

Behovet beror på att det finns för få poliser, menar hon.

– Jag hade gärna sett att polisen hade möjlighet att patrullera mer och skapa relationer med medborgarna, snarare än att privata säkerhetsföretag gör det. Det hade varit fantastiskt med en snut i varje knut, men vi är inte där än.

– De kan bidra till en känsla av trygghet, men har ett helt annat uppdrag.

Hon menar att orsaken till oroligheter beror på att det ständigt sker rekryteringar till kriminalitet.

– För trygghet på sikt hade vi gärna sett mer resurser till brottsförebyggande arbete – skola, socialtjänst och psykiatri.

Vad tycker du om att ordningsvakterna blivit fler, och vad tycker du skapar trygghet?

Foto: Stefan Källstigen

Izabelle Öhrn, 29, Rinkeby, jobbar i Hässelby gård:

– Jag tycker det märks att ordningsvakterna blir fler. Sedan om de är på rätt plats är en annan fråga. Här vid Hässelby gård borde de och trygghetsvärdarna röra sig mer kring t-stationen och perrongen. Där har jag själv sett akuta situationer utan att vakter varit i närheten.

– Människor som rör sig och skapar liv på en plats som har belysning gör mig betydligt tryggare än myndighetspersoner, säger hon.

Anna-Maria Danielsson Poulain, 75, Hässelby gård:

– För det mesta känner jag mig trygg i området. Det känns lite hemskt att säga det, men det är när större gäng killar eller män i grupp går omkring här och skrålar som jag kan känna mig otrygg.

– Vi som har odlingslotter i koloniområdet bakom Hässelby slott har drabbats av stölder. Där känner vi oss utsatta och hade vakter visat sig längre upp på Maltesholmsvägen och Kvarnhagsgatan så tror jag stölderna hade minskat.

Foto: Christopher Blanck

Lasse Ledenholm, 67, Solhem:

– Det är jättebra med fler ordningsvakter som rör sig i området och ser till att det är lugnt. För att skapa mer trygghet måste man utveckla och ge mer resurser till skolan för att ta hand om barnen.

Så här tycker Stockholms politiker