Olle Reichenberg är nöjd med den granskning som råder. Foto: Peka Pääkkö

Reichenberg: Revisorerna har full frihet

Efter debatten om granskning av Danderyds kommun svarar kommunstyrelsens ordförande.

  • Publicerad 15:35, 31 aug 2018

Efter att flera röster har gjort sig hörda av att kommunen borde granskas av externa aktörer lutar sig kommunstyrelsens ordförande, Olle Reichenberg tillbaka på de sex kommunrevisorer som redan finns.

– Anser de att det finns något som bör granskas har de full frihet att göra det och då tar de hjälp av expertis utifrån, säger Olle Reichenberg till Mitt i.

De som vill att kommunen ska granskas på djupet ställer samma fråga: Om nu misstankar om jäv och korruption har funnits länge, vore det inte allra bäst att en gång för alla ta död på ryktena genom att tillsätta en extern revision?

Det är inget som Olle Reichenberg ser som en nödvändighet. Tvärtom, menar han att det faktiskt redan görs då kommunrevisorerna arbetar självständigt och granskningarna görs av en extern revisionsbyrå på uppdrag av revisorerna.

– Inte alls som jag ser det. Kommunrevisorerna har redan alla instrument att kunna göra det. Vi styr inte över deras arbete, det hade varit konstigt, säger han.

Revisorer kan tipsas

Kommunrevisor Peter Freme bekräftar Olle Reichenbergs version. Han uppger att kommunrevisorerna är förtroendevalda av kommunfullmäktige men arbetar helt fristående. I det arbetet görs bedömningar av risker och sårbarhetsanalyser om kommunen kan ta skada.

Han säger också att de rapporterar till fullmäktige och dess presidium. Presidiet är en sammansättning av fullmäktiges ordförande, första vice ordförare och andra vice ordförande.

– Fullmäktiges presidium kan fråga oss om vi har tänkt på vissa saker. De kan inte fatta beslut om vad vi ska göra men de kan ge oss tips på saker att titta närmare på. Har vi då missat något, kan vi ta det till oss och fundera om vi ska gå vidare med frågan, säger Peter Freme.

Reaktioner på Olles svar

Efter Tofte Mårlinds öppna brev, som Mitt i tidigare rapporterade om, svarade Olle Reichenberg Tofte med ett tillsynes kort svar. Torun Widström, som stod med på sändlistan, reagerade om tonen i Reichenbergs mail till Tofte.

”Ditt avvisade svar till Tofte ger en ”ingen rök utan eld”-effekt och sår misstroende omkring dig. Och det är du som bär det yttersta ansvaret för den hantering av ärenden som kritiseras. Det bör alltså ligga i ditt intresse att reparera den skada på förtroendet för dig och dem du representerar som ditt svar orsakat.”

– Jag har upplevt Olle som tillmötesgående i andra sammanhang även när vi har haft olika åsikter. Därför är det konstigt att han svarar Tofte som han gör, säger Torun Widström.

Olle Reichenberg säger att han också har pratat med Tofte om frågorna i hans brev.

– Det är bara beklaga om hon tyckte att mitt svar var avvisande. Men jag skriver också att de som har frågor om detta bara behöver höra av sig, säger han.