Var ambulanserna är stationerade är numera inget som regionen skyltar med. Foto: Christian Lärk/Mostphotos

Regionens ambulansstationer hemlighålls

Flera ambulansstationer runt om i länet har blivit uppsagda och man har svårt att hitta nya lokaler. Nu tar regionen över ansvaret för stationerna. Men var de finns vill de inte berätta.

  • Publicerad 05:40, 12 jun 2022

Region Stockholm tar över ansvaret för att det finns stationer till alla ambulanser. Och det gäller vare sig de körs av privata bolag eller regionens eget ambulansbolag.

Men var ambulansstationerna är belägna vill de inte berätta. Det måste i så fall sekretessprövas, enligt regionens pressfunktion.

Men det ska inte handla om någon ny policy, som tillkommit på grund av ett förändrat säkerhetsläge. "Vi gör som alltid en individuell bedömning av sekretess i varje enskilt fall som handlingar eller uppgifter begärs ut" skriver presskommunikatör Hesam Akbari i ett mejl.

Sårbara avtal

Hittills har det varit upp till de bolag som kör ambulans för regionens räkning att hålla med lokaler. Och var de är belägna kan man se på nätet, när det gäller regionägda Aisab. Privata Falck och Samariten uppger inte stationernas adresser.

Att bolagen ska hålla med stationer är sårbart, då avtalen med regionen bara är på tre år i taget, och de därför inte kan teckna långa hyresavtal för sina stationer. Om regionen står som hyresgäst kan långa, och mer fördelaktiga, kontrakt tecknas.

Flera stationer uppsagda

Problemet har aktualiserats sedan flera stationer blivit uppsagda av sina hyresvärdar:

✔️ Hägerstens brandstation i Midsommarkransen ska bli skola.

✔️ I Bromma ska fastigheten rivas till förmån för ny detaljplan.

✔️ I Vällingby behöver Räddningstjänsten den uthyrda lokalytan för egen räkning.

✔️ I Skärholmen vill inte hyresvärden förlänga avtalet.

✔️ I Johanneshov sägs kontraktet upp då det ska byggas en ny väg och bostäder.

✔️ Farsta brandstation ska byggas om och ambulanserna får inte vara kvar.

I samtliga fall, utom för Farsta, har lösningar kunnat gå att nå, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Men de nya stationerna är inte alltid optimalt belägna, och i några fall har stationer slagits ihop vilket gör att den geografiska spridningen blir mindre.

Och var de är belägna måste alltså sekretessprövas.

Finns vita fläckar

Socialdemokraterna tycker att det är för glest mellan stationerna på vissa håll, och har föreslagit att förvaltningen utreder var de vita fläckarna finns.

– Vi är jättepositiva till att regionen återtar rådigheten över var stationerna finns, men vi har inte den täckning i hela länet som vi bör ha, säger Talla Alkurdi (S), regionråd i opposition.

Förslaget röstades dock ner. Nämnden beslöt i stället att genomföra en övergripande stationeringsutredning.

Så många ambulanser finns det

83 ambulanser.

3 intensivvårdsambulanser.

1 ambulanshelikopter, två sommartid.

1 bariatrisk ambulans (för patienter med svår övervikt).

1 psykiatriambulans.

8 transportambulanser.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre