"Vården ska inte känna ekonomiska begränsningar i bekämpandet av pandemin" säger Anna Starbrink (L). Foto: Mitt i

Regionen river upp sjukhusens budgetar – inga begränsningar

Sjukhusen ska inte behöva oroa sig över ekonomin under corona-krisen. Det är budskapet från regionens politiker. Och de räknar med att staten täcker upp för merkostnaderna.

  • Publicerad 13:15, 31 mar 2020

Det är inte läge att tänka på budget. Det är bara att köra.

Det är budskapet till akutsjukhusen som nu ställer om och kämpar för att få fram vårdplatser och personal för att vårda dem som blir allvarligt sjuka i covid-19.

– Vården ska inte känna ekonomiska begränsningar i bekämpandet av pandemin och i att erbjuda en god vård. Förutom det ökande antalet patienter med covid-19 måste man givetvis också ha möjlighet att ta hand om alla som blir allvarligt akut sjuka eller skadade, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i ett pressmeddelande.

Från spara …

Sjukhusen dras med underskott från förra året, och har varslat personal om uppsägning.

Dessutom har regionen infört ett nytt system för ersättning till sjukhusen. Den fasta delen har minskat, och den rörliga ökat. Ju fler patienter, desto mer betalt. Ersättningen är också målrelaterad.

Enligt beräkningar skulle modellen innebära att sjukhusen måste effektivisera motsvarande 2,5 procent av sina budgetar under 2020.

Och nu när de ställer in planerade operationer skulle det dessutom ha blivit ett stort inkomsttapp, särskild som det ännu inte finns någon kod för att rapportera och få ersättning för vård av covid-19-patienter.

… till slösa

Ersättningmodellen sätts alltså tillfälligt ur spel. I stället betalas en fast ersättning ut, motsvarande om sjukhusen har full pott vad gäller produktion och måluppfyllelse.

– Det är ingen som har tid att sitta och räkna nu. Det ska inte finnas några ekonomiska begränsningar när det gäller att till exempel anställa personal, säger Rasmus Jonlund, Liberalernas kommunikationschef.

Staten täcker corona-kostnader

Totalt har Region Stockholm avsatt 21 miljarder kronor i 2020 års budget för Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Södertälje sjukhus.

– I detta akuta läge ska sjukhusen ha de resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Nu fokuserar man i princip uteslutande på att ge så god vård som möjligt åt covid-19-patienter samt personer med akuta skador och sjukdomar. Då går vi tillfälligt över till att betala ut full ersättning per månad, som ett fast belopp, säger Anna Starbrink.