Planlöst. Det har varit på tal att däcka över bussterminalen på Brommaplan, en lösning som enligt regionrådet Gustav Hemming (C) verkar långt borta, . Foto: Mikael Andersson

Regionen öronmärker pengar till stora SL-bytespunkter

Region Stockholm avsätter 415 miljoner kronor för att bygga ut eller bygga om tre strategiskt viktiga bytespunkter i Stockholms kollektivtrafiken: Brommaplan, Gullmarsplan och Årstaberg. Men för att upprustningen ska bli av krävs att även Stockholms stad och staten går in med pengar.

  • Publicerad 08:45, 29 apr 2022

Region Stockholm klubbade i onsdags sitt förslag till en omarbetad länsplan för åren 2022-2033, efter att planen varit ute på remiss bland annat hos länets kommuner och angränsande regioner.

Bland nyheterna i den omarbetade länsplanen är att pengar avsätts för tre bytespunkter i Stockholms kollektivtrafik: Brommaplan, Gullmarsplan och Årstaberg.

Totalt öronmärks 415 miljoner kronor för de tre knutpunkterna, varav 267 miljoner till Årstaberg.

– Det är en morot, en reservation av medel. Det bygger på medfinansiering och att man hittar realistiska planer. Om det behövs ytterligare pengar får vi ta ställning till senare, säger Gustav Hemming (C), samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd.

Inte aktuella

Enligt Gustav Hemming är en konsekvens av regionens beslut att de om- och utbyggnadsplaner som har funnits för två av de tre knutpunkterna, Brommaplan och Gullmarsplan, inte längre är aktuella.

– Här behöver man kom tillbaka med realistiska förslag så att vi kan få in delar av lösningar, säger Hemming.

Det är nu upp till Stockholms stad och trafikförvaltningen i Region Stockholm att avsätta pengar, men också andra berörda kommuner, som Tyresö och Haninge, menar han.

– Det är bara de som kan värdera hur mycket de är beredda att betala. Vi har 415 miljoner kronor och det kommer att behövas något mer för realistiska lösningar, men det handlar inte om många hundra miljoner kronor.

Till regeringen

Förslaget till länsplan skickas närmast vidare till regeringen som under sommaren väntas fastställa planen och ange hur mycket pengar staten är beredd att gå in med. Länsplanen ska därefter fastställas av fullmäktige i Region Stockholm.

Bytespunkter med byggbehov

Brommaplan: Otillräcklig kapacitet och trängsel. Förslaget har varit att överdäcka bussterminalen, sätta in nya hissar och rulltrappor på t-banestationen och modernisera biljetthallen.

Gustav Hemming: "Kanske får man titta på en enklare lösning. Överdäckningen har inte varit möjligt att få medfinansiering till. Region Stockholm och Stockholms stad behöver sätta sig vid ritbordet igen."

Gullmarsplan: Otillräcklig kapacitet och trängsel. Bussterminalen behöver byggas om i samband med att t-banans blå linje grenas av här och ansluter till gröna linjen.

Gustav Hemming: "En viktig bytespunkt för Tyresöbor och Haningebor, Trafikverket behöver vara med i diskussionerna för att få fram en realistisk lösning."

Årstaberg: Flaskhals i kollektivtrafiken. Behövs ett tredje spår, en till entré och bredare plattform. Bussterminalen norr om tvärbanan tvingar bussar att köra över tvärbanespåren i en plankorsning som medför väntetider och köer. Förslaget har varit att flytta bussterminalen söderut och utöka tvärbanan med ett tredje spår.

Gustav Hemming: "För Årstaberg finns en tydlig plan, nu saknas bara finansiering från nationellt håll. Får vi inte finansieringen finns möjlighet att gå fram med delar av åtgärderna, men det är inte optimalt."

Källa: Länsplanen

Visa merVisa mindre

Trängsel. Kapaciteten räcker inte till vid Gullmarsplan, och bussterminalen behöver byggas om när blå linjen ansluter hit. Foto: Sacharias Källdén