Regionen omvärderar inte husläkarjouren i Upplands Väsby

Brutet vallöfte. Region Stockholm har inga planer på att upprätta den utlovade husläkarjouren som skulle ersätta Löwenströmskas nedlagda närakut, varken i privat eller regional regi.

  • Publicerad 04:46, 2 sep 2020

Som kompensation för flytten av närakuten till Sollentuna utlovade Region Stockholm förra året en husläkarjour för att ge tillgång till sjukvård på kvällar och helger.

Men tre av de fyra vårdaktörerna i Upplands Väsby sade nej till ett avtal.

Väsbyalliansen och kommunledningen i Sigtuna kritiserade partikollegerna för att bryta ett vallöfte och efterfrågade, likt oppositionspartierna, en lösning.

Husläkarjour driven av Region Stockholm

I februari frågade Vänsterpartiet i regionfullmäktige i fall den husläkarjour alliansen utlovat skulle kunna drivas av regionen i stället.

Att privata vårdföretag inte vill driva jouren tillsammans ”är ett tydligt exempel på att den fria etableringsrätten inte fungerar om man har målsättningen att vård ska ges utifrån behov”, skriver Vänsterpartiet i interpellationen.

Upprustat Löwenströmska

Vård- och valfrihetsregionråd Tobias Nässén (M), svarar att man rustat upp Löwenströmska sjukhuset, att vårdcentralen kommer att ligga kvar och att flytten av närakuten gett mer plats för mer vård.

Husläkarjouren blev inte av för att vårdaktörerna i Väsby ansåg att bidraget från regionen inte var tillräckligt, skriver Tobias Nässén. För mycket personal skulle behövas hyras in och ”enligt deras beräkningar skulle kostnaden för att bedriva en husläkarjour uppgå till närmare den dubbla kostnaden vilket skulle motsvara nästan halva kostnaden för driften av en närakut”.

Dessutom beräknas närakuten i Sollentuna ta emot husläkarjourens patienter.

De flesta aktörer på Löwenströmska sjukhuset finansieras av Region Stockholm. Foto: Åsa Sommarström

M: ”Region Stockholm i mycket osäkert ekonomiskt läge”

I och med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i februari om att utreda en avveckling av husläkarjourerna och i stället stärka kopplingarna mellan närakuter och husläkarmottagningar, ser Tobias Nässén (M) ingen möjlighet till husläkarjour i Väsby.

Samtidigt skriver han att Region Stockholms kostnader kommer att öka från en till drygt fyra miljarder kronor år 2023, vilket den blågrön-ledda regionen inte kände till när man föreslog husläkarjouren förra året.

Om kravet på husläkarjouren i Väsby legat kvar skulle ”vårdutbudet i Upplands Väsby riskera att minska”.