Det krävs både medicinsk komptetens och lokalkännedom för att på bästa sätt dirigera ambulanser, menar Patrik Söderberg. Foto: Chris Anderson/Region Stockholm

Regionen inte nöjd med SOS alarm

SOS alarm uppfyller inte Region Stockholms krav: kvalificerad sjukvårdspersonal som tar emot larmen och som kan regionen. Vi gör det bättre själva, menar de, och tänker nu "ta hem" tjänsten.

  • Publicerad 09:31, 22 jun 2022

Det handlar om prioritering- och dirigeringstjänsten för den prehospitala vården, som nu utförs av SOS alarm. Själva vården och transporterna utförs av ambulansföretag som regionen har avtal med.

Rätt bedömning är avgörande för att rätt resurs dirigeras ut och för att patienten förs till rätt ställe. Det blir bättre vård, och billigare för regionen.

Så resonerar hälso- och sjukvårdsförvaltningen som nu föreslår att avtalet med SOS alarm inte förlängs.

– Vår ambition är att göra det här bättre själva, säger Patrik Söderberg, chefläkare.

Egen regi

Tjänsten ska utföras av "en oberoende och konkurrensneutral aktör i egen regi från och med 1 november 2024" skriver förvaltningen.

– Det bör alltså inte vara ett sjukhus eller ett ambulansföretag som får uppdraget. Vi ser också gärna att tjänsten organiseras ihop med 1177 sjukvårdsrådgivningen, säger han.

Regionens ambulansstationer hemlighålls

Enligt nuvarande avtal med SOS alarm ska 79 procent av vårdärendena bedömas av sjuksköterska eller läkare, och minst två sjuksköterskor ska finnas på plats i Stockholm mellan klockan 07 och 22, samt minst en nattetid.

Lokalkännedom

Men så är det inte alltid. Det händer också att det är andra centraler än den i Stockholm dirigerar insatserna.

"Det är av fundamental betydelse att personalen har personlig kännedom om regionens vårdsystem, geografiska förutsättningar, infrastruktur och lokalkännedom" skriver de.

Det handlar också om att jämna ut flödena mellan akutsjukhusen vid toppar.

Blir billigare

Erfarenheter från andra regioner som "tagit hem" tjänsten visar på kostnadsminskningar. Främst genom att antalet ambulansuppdrag blir färre. För Stockholms del skulle kostnaderna kunna minska med 450 miljoner kronor om året.

– Hög medicinsk kompetens gör att man kan skapa sig en god bild av läget, och inte behöver skicka ut en ambulans när det kanske räcker med en jourläkarbil.

112 gäller fortsatt

Frågan nu ska utredas, och att övergången kommer att ske stegvis, enligt Söderberg.

– Allmänheten kommer inte att märka någon större skillnad. Man ringer 112 som vanligt, säger han.

Det ingår i prehospital vård

Prioritering- och dirigering

Team med ambulanssjukvårdare, specialistsjuksköterskor och läkare.

Ambulanser (även psykiatriambulans, intensivvårdsambulans, bariatrisk ambulans)

Ambulanshelikopter

Transport av avlidna

Sjuktransporter

Sjukresor

Akutläkarbil, jourläkarbil

År 2021 hanterades 410 000 inkommande vårdärenden i regionen.

Källa: Regin Stockholm

Visa merVisa mindre