Miljögift. I Lövsta tänker Stockholm Exergi bygga kraftvärmeverk och hamn. I bottensedimenten i vattnet utanför finns miljögifter som Naturvårdsverket varnar för. Foto: Lennart Johansson

Regeringen valde bort rätten att besluta om Lövsta

Regeringen kommer inte att fatta något beslut i frågan om kraftvärmeverk och hamn i Lövsta i nordvästra Hässelby. Naturvårdsverket varnade regeringen om möjliga miljöfaror i våras.

  • Publicerad 05:30, 22 okt 2021

Jag kan inte närmare gå in på varför man beslutat så här.

Naturvårdsverket brukar underrätta regeringen kring möjliga miljö- och hälsofaror i stora frågor som Preems planerade raffinaderi i Lysekil och Cementas planer på att utöka kalkbrytningen på Gotland.

Varnade om Lövsta

I maj underrättades regeringen om möjliga miljöfaror för vattnet vid bygget och driften av hamn och kraftvärmeverk i Lövsta.

”I värsta fall kan det medföra en oacceptabel påverkan på vattenskyddsområdet och Mälaren som dricksvattentäkt”, skrev Naturvårdsverket och påpekade att spridning av föroreningar som finns i sjöbotten kan försvåra råvattenintaget vid vattenverken Görväln i Järfälla, Lovön i Ekerö och Norsborg i Botkyrka.

Regeringens beslut

Enligt regeringen har det dock inte framkommit något kring hamnen och kraftvärmeverket som är så pass negativt för miljön att man förbehåller sig rätten att besluta i frågan. Regeringen med miljö- och klimatministern Per Bolund (MP) i spetsen fattade beslutet i slutet av augusti.

Hur man resonerar framgår dock inte av regeringsbeslutet. När Mitt i mejlar Per Bolund frågor hänvisar dennes pressekreterare till regeringsbeslutet och tackar nej till intervju.

Inte heller handläggaren Jörgen Sundin som jobbat med underlaget för regeringen berättar mer.

– Vi har en intern beredningsprocess och jag kan inte närmare gå in på varför man beslutat så här, säger Jörgen Sundin.

"Snarast möjligt"

Stockholm Exergi som planerar för kraftvärmeverk och hamn tillsammans med Stockholms stad skrev efter Naturvårdsverkets underrättelse till regeringen att frågan om föroreningarna är "teknisk till sin natur och avser lokala skyddsintressen i Stockholmsområdet."

Bolaget anser inte att verksamheten är ett så pass stort eller riskabelt ingrepp i miljön att regeringen har skäl att förbehålla sig rätten att fatta beslut om tillståndet för anläggningarna. Bolaget skriver att om regeringen delar den bedömningen har man möjlighet att lämna besked "snarast möjligt".

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, säger i ett uttalande på bolagets hemsida att de kommer att jobba för att förhindra att föroreningar från Mälarens botten sprids.

– Vi har kartlagt föroreningarna och föreslår metoder för en säker miljösanering och efterbehandling, säger Ulf Wikström.

Domstolen tar ställning 2022

Senast den 22 oktober ska Stockholm Exergi ha kommit in med kompletterande material i tillståndsfrågan till mark- och miljödomstolen som ska fatta beslut i frågan. Något beslut är inte att vänta i år.

– Det kommer det inte att bli. Vi väntar oss ganska omfattande kompletteringar, säger rådmannen Katarina Winiarski Dol.

Kraftvärmeverket i Lövsta

Lövstaverket ska producera el och fjärrvärme och därmed ersätta Hässelbyverket som snart är uttjänt.

Kraftvärmeverket kommer att förbränna sorterat restavfall.

Bredvid Stockholm Exergi planerar Stockholms stad en ny detaljplan för området.

Enligt Stockholm stads tidplan sker byggstart tidigast i början av 2027.

Källa: Stockholm Exergi/Stockholms stad

Visa merVisa mindre