Malmvägen i Tureberg. Ett av två utsatta områden i Sollentuna enligt polisens definition. Foto: Most Photos

Regeringen satsar på Sollentunas brottsförebyggande arbete

Regeringen satsar 250 miljoner kronor per år i en treårig satsning på sociala insatser i utsatta områden. Pengarna fördelas mellan 26 kommuner, däribland Sollentuna som får nära 6 miljoner kronor för att stärka det brottsförebyggande arbetet år 2021.

  • Publicerad 16:15, 10 feb 2021

– En välkommen satsning. Sollentuna har två utsatta områden på polisens lista och en totalt underfinansierad socialtjänst. Pengarna kommer göra stor nytta för att öka tryggheten här, säger Joakim Jonsson (S) oppositionsråd.

Statsbidraget riktas till kommuner med utsatta områden enligt polisens definition.

I Sollentuna klassas Edsberg som ett utsatt område, vilket definieras som ett område med låg socioekonomisk status där kriminella påverkar lokalsamhället genom hot eller öppen narkotikaförsäljning och offentliga våldshandlingar.

Tureberg bedöms ha en överhängande risk att bli ett särskilt utsatt område, vilket kännetecknas av att kriminella grupper byggt upp parallella samhällsstrukturer och påverkar lokalbefolkningens benägenhet att delta i rättsprocesser i sådan utsträckning att det är svårt eller omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

S vill ha fler fältare

Statsbidraget kan användas till sociala insatser som kompletterar och förstärker verksamhet som kommunen redan bedriver inom ramen för brottsförebyggande arbete. Det kan till exempel handla om fler fältarbetare eller olika former av samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Socialdemokraterna vill använda pengarna till att anställa fler fältarbetare.

– Jag tror att de flesta är överens om att kommunen behöver växla upp sitt brottsförebyggande arbete. Ett viktigt första steg är att anställa fler fältare, de jobbar uppsökande mot unga och spelar en nyckelroll i att öka tryggheten på gator och torg, säger Joakim Jonsson (S).

Det var i december i fjol som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och följa upp statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden.

150 miljoner per år

Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021–2023 och syftar till att komplettera och förstärka kommunens verksamheter inom det brottsförebyggande området.

Totalt 26 kommuner får ta del av pengarna för 2021. Nio av dem ligger i Stockholms län. Sollentuna får 5 845 000 kronor.

Så mycket pengar får Stockholms län

Stockholms kommun: 32 926 000 kronor.

Botkyrka: 17 351 000.

Södertälje: 12 606 000.

Sollentuna: 5 845 000.

Huddinge: 4 791 000.

Haninge: 4 499 000.

Järfälla: 4 329 000.

Sundbyberg: 3 941 000.

Upplands-Bro: 2 015 000.

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

Visa merVisa mindre

Så definieras ett utsatt område

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier:

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta så som offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, narkotikahandel som bedrivs öppet, eller ett utåtagerande missnöje mot samhället.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tvärbanan rycker allt närmare Sollentuna

Nyheter Nya linjen har öppnats Tvärbanan har fått en ny linje, linje 31, som kommer att ha Helenelund som slutdestination.måndag 17/5 18:43

Vårdplatserna fördubblas på Sollentuna sjukhus

Nyheter Nya platser öppnas för geriatrisk öppen- och slutenvård Utbyggnaden av äldresjukvården på Sollentuna sjukhus fortsätter. En fördubbling av antalet platser sker nu i maj och det långsiktiga målet är en femdubbling av den geriatriska vården från starten i...måndag 17/5 10:24

Man dömd till fängelse för spridande av ”hämndporr”

Nyheter La upp film och bilder på sitt ex på porrsida på nätet När kvinnan avslutade relationen laddade mannen upp en film med henne på en porrsida på nätet. Han satte dessutom upp kränkande bilder på henne nära hennes bostad i Sollentuna. Nu har mannen dömts...söndag 16/5 9:10