Regeringen om kyltorn: ”Vi ska följa frågan”

Efter Mitt i:s avslöjade om legionellautbrottet i Kista som orsakats av ett kyltorn och kostade fyra personer livet, vill flera se krav på hårdare reglering av kyltorn. – Vi kommer att fortsätta följa frågan, säger socialminister Annika Strandhäll (S). ”Uppenbart ointresse”, menar moderaterna.

  • Publicerad 10:29, 26 apr 2018

Efter Mitt i:s avslöjande att legionella spreds i luften från ett kyltorn i Kista och smittade åtta personer, varav fyra personer avled, kom krav på hårdare reglering av kyltorn från flera håll.

Anledningen är att ingen vet hur många eller var kyltornen finns eftersom de inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga och många gånger servar verksamheter eller fastigheter som inte får någon tillsyn.

Krav på hårdare reglering av kyltorn

I miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm beslutade miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), efter avslöjandet, att de nu ska inventera kyltornen i kommunen och registrera de kyltorn som de kan hitta, men menar att en anmälningsplikt behövs för att hitta alla.

Hon ska har också tidigare berättat att de tänker lyfta frågan till regeringen.

Beatrice Ask (M), talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, lämnade in en skriftlig fråga till socialministern Annika Strandhäll (S) om vilka åtgärder regeringen avser att vidta gällande kyltorn.

Svaret från regeringen

På onsdagen svarade Annika Strandhäll (S):

”I dag finns inget nationellt register över kyltorn eller var de finns och regeringen är medveten om den problematik som detta kan innebära för smittspårning i samband med utbrott. Jag har noterat att Stockholms kommun planerar en skrivelse avseende registrering av kyltorn. Regeringen kommer därmed fortsätta att följa frågan.”

Regeringen är medveten problematiken

Annika Strandhäll (S)

Beatrice Ask (M) förväntade sig mer handfasta åtgärder.

– Jag är närmast mållös. Statsrådet Annika Strandhäll visar tyvärr inget intresse av att göra något konkret. Fler människor riskerar att bli sjuka eller avlida av allvarlig smitta på grund av det. Att som ministern hänvisa till att Stockholms stad som haft att utreda fyra dödsfall och flera sjuka som smittats av legionella, ”planerar en skrivelse” och att regeringen kommer att ”fortsätta att följa frågan” visar ett uppenbart ointresse.

– Jag hade förväntat mig ett större engagemang och konkreta initiativ från regeringen, men jag kommer att föra frågan vidare, säger Beatrice Ask (M).

Svaret visar att regeringen inte har något intresse av att göra något konkret

Beatrice Ask (M)

Norge, Storbritannien, Tyskland och Spanien är några länder som efter legionellautbrott lagstiftat om registrering av kyltorn och krav på egenkontroll med regelbunden provtagning. Men någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige.