Regeringen kritisk efter legionellautbrottet

Socialminister Annika Strandhäll (S) är kritisk till hantering av legionellautbrottet i norra Stockholm som kostade fyra personer livet. – Det är såklart mycket allvarligt. Det är viktigt att detta nu hanteras på djupet, säger hon.

  • Publicerad 12:13, 10 apr 2018

Mitt i avslöjade i torsdags förra veckan att luftburen legionella i somras spreds i luften med vattendimma får ett kyltorn på ett tak i Kista.

Åtta personer smittades varav fyra avled efter att ha smittats av legionellan.

– Det är såklart mycket allvarligt. Det är viktigt att detta nu hanteras på djupet av ansvariga för anläggningen samt Stockholms kommun, landsting och Folkhälsomyndigheten, säger socialminister Annika Strandhäll (S)

Mycket allvarligt. Det är viktigt att detta nu hanteras på djupet.

Annika Strandhäll (S)

Utredningen drog ut på tiden och det visade sig vara svårt att hitta smittkällan.

Anledningen är att ingen vet hur många eller var kyltornen finns eftersom de inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga och många gånger servar verksamheter eller fastigheter som inte får någon tillsyn av miljöförvaltningen.

Efter Mitt i:s avslöjande kräver flera hårdare reglering av kyltorn. Bland andra miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), Folkhälsomyndigheten, och Stockholms kommun.

Norge, Storbritannien, Tyskland och Spanien är några länder som efter utbrott lagstiftat om registrering av kyltorn och krav på egenkontroll med regelbunden provtagning. Men någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige.

Kommer ni att se till att det blir anmälningsplikt med krav på egenkontroller?

– Det är svårt för oss att utan mer underlag göra den typen av förändringar. Vi litar nu på att folkhälsomyndigheten som ansvarig myndighet gör en bedömning av om förändringar i regelverk behövs. I så fall kan regeringen titta närmare på frågan och om det skulle behövas sedan föreslå förändringar formellt.

Det är allvarligt att vården inte informerades.

Annika Strandhäll (S)

Allmänheten informerades inte om att legionellautbrottet.

Bedömningen om viktigt meddelande till allmänheten i ett område görs av räddningsledare, kommunen och landstingets smittskyddsläkare i det här fallet. De valde att inte göra det.

Måste se över rutiner

Vården informerades först efter att sex fall av legionella påträffats.

Vad anser ni om hanteringen kring det? 

– Det är allvarligt att vården inte informerades. Samtidigt är det Stockholms läns landsting och kommunens som är ansvariga för rutinerna kring detta och att nu se över vad som hänt och hur de skulle kunna hantera en liknande situation bättre i framtiden.

Fakta

Vad är ett kyltorn?

Enkelt förklarat använder man vatten i kyltorn för att kyla ner ett system i en verksamhet som producerar mycket värme, till exempel serverhallar eller tryckerier, där den vanliga ventilationen inte är tillräcklig.

Den mesta delen av vattnet recirkuleras i systemet men en viss del avgår under avkylningen som aerosoler eller vattendimma.

Recirkulationen gör också att bakterier kan växa till mycket kraftigt om man inte sköter systemet korrekt och bland annat tillsätter biocider.

Kyltorn finns bland annat på och i fastigheter som gallerior, större livsmedelsbutiker, industrier och sjukhuset.

Källa: Miljöförvaltningen
Visa merVisa mindre

Fakta

Legionellautbrott i Sverige:

Det första kända utbrottet i Sverige och det hittills största inträffade i Västerås 1979. Över 50 personer insjuknade och en person avled. Reservoaren var här kylanläggningen på ett av stadens större varuhus.

År 2004 insjuknade 32 personer varav 2 avled i legionellainfektion. Alla de drabbade personerna hade anknytning till Lidköping, antingen som boende i staden eller som besökare. Smittan spreds sannolikt via luften från ett industriellt kyltorn nära stadens centrala delar.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre

Fakta

Smitta sker genom inandning

Legionellabakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Legionella kan orsaka legionärssjukan – en svår lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, och påverkad andning. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.

Smitta sker genom inandning av vatten/vattendroppar i aerosolform eller inandning av jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom.

Smitta mellan personer förekommer inte.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre