Från och med får dessa fordon bara parkeras på särskilda platser Foto: Pekka Pääkkö

Regeringen förbjuder fri parkering på elsparkcyklar

Stöket bland Stockholms elsparkcyklar har fått regeringen att ryta till. "Kommunerna klarar inte av kaoset", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

  • Publicerad 13:02, 15 jun 2022

– Slängda och slarvigt parkerade elsparkcyklar har tyvärr blivit vardag i många städer. Kommuner och elsparkcykelföretag har hittills inte klarat av att styra upp parkeringskaoset. Därför inför vi nu ett parkeringsförbud på gång- och cykelbanor. Det ska vara ordning och reda på våra gator och torg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Kommuner och poliser får nu större möjligheter att flytta felparkerade elsparkcyklar. Men inte den här sommaren. Lagen träder i kraft 1 september.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) är inte helt nöjd. Enligt honom kan det här innebära problem på ett annat sätt.

– Risken med just den här förändringen är att cykelställen i staden kommer att fyllas med elsparkcyklar. Där vill vi inte hamna. Därför arbetar vi för fullt med att måla upp särskilda p-rutor för elsparkcyklarna, säger han.

Han hade helst sett att elsparkcyklarna skulle ses som ett helt eget fordonsslag.

– Då hade vi kunnat utforma strängare regler, på det sätt som passar bäst för Stockholm.

Förbjudet att parkera på trottoaren

Regeringen har beslutat om en förordningsändring. Det betyder att man inför parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar

Källa: Regeringen