Regeringen ändrar regler på grund av torkan

Torkan slår hårt mot lantbrukarna i Sverige. Regeringen med LRF och Jordbruksverket höll på måndagen en pressträff. – En mycket allvarlig situation, säger Sven-Erik Bucht (S).

  • Publicerad 10:16, 9 jul 2018

Bönderna har det tufft, slår jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S) fast på en presskonferens på måndagen. Tillsammans med LRF och Jordbruksverket uppmanar ministern svenskarna att köpa svenskt kött i sommar, då många bönder tvingas nödslakta djur på grund av brist på foder.

Jordbruksministern presenterade på måndagen flera åtgärder som regeringen tar till för att underlätta för bönderna.

Bland annat görs undantag från skörderegler. Mark med foder får skördas tidigare än vanligt och ekologiska bönder ska få utfodra med icke ekologiskt foder.

Regeringen hoppas också att EU ska ge Sverige ett större förskott på det landsbygdsstöd som EU betalar ut.

Fakta

Regeringens åtgärder ordagrant

Den 13 juni togs beslut om att medge undantag från vissa skörderegler. Det har lett till att viss mark med foder har kunnat skördas tidigare än vanligt.

I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för Länsstyrelsen att göra undantag vid avvikelser från skötselvillkoren i varje enskilt fall och därigenom ge klartecken för att skörda marker som annars inte får skördas.

Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Dock måste en ansökan om detta skickas in till Jordbruksverket först.

Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.

Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde. Det handlar om att få tillstånd att använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.

Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.

Källa: regeringen.se
Visa merVisa mindre