Vad säger lagen? Vi reder ut vad som gäller kring elsparkcyklarnas färd på gångbanor och trottoarer. Får man köra på dem? Foto: Sacharias Källdén

REDER UT: Får elscootrar köra på trottoaren?

Vilka trafikregler som gäller för elscootrarna kan verka luddigt. Vi benar ut den största tveksamheten: Får du köra på trottoarerna?

  • Publicerad 08:30, 5 aug 2019

Med flera olika elscooteraktörer på stadens gator är det enklare än någonsin att hitta, hyra och glida fram på en elscooter. Men vad som gäller kring var och hur man får köra dessa kan verka mycket oklart.

Trafikkontoret menar att eftersom dessa elscootrarna är konstruerade för en maxhastighet på 20 kilometer i timmen och drivs av en motor på max 250 watt, är de att tolka som både cykel- och gångtrafik – beroende på hur snabbt man kör.

Att dessa elscootrarna stundvis är att tolka som cyklar beror på att man i lagstiftningen breddade cykeldefinitionen, som nu också innefattar flera olika eldrivna fordon. Även om de saknar trampanordning.

Gående eller cyklist?

Enligt staden är den som kör en cykelklassad elscooter i gångfart, det vill säga max 6 km/h, att räknas som gångtrafikant, och därför gäller de trafikregler som omfattar den gruppen. Den som kör en elscooter snabbare än så räknas som en cyklist, och då gäller reglerna för cyklister. Denna syn delas också av Transportstyrelsen.

Detta innebär att det är tillåtet att köra en cykelklassad elscooter på trottoarer och gångbanor så länge det sker i gångfart (6 km/h).

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

Staden skriver dock i ett mejl till StockholmDirekt att "det egentligen bara blir ett teoretiskt resonemang eftersom det vad vi vet aldrig testats i domstol".

Polisen bekräftar

Anders Ericsson, som länge har arbetat som trafikpolis i Stockholm, bekräftar att det är tillåtet att köra med en cykelklassad elscooter på gångbanor och trottoarer om det sker i gångfart. Samt att föraren vid högre hastigheter räknas som cyklist.

Den som kör en elscooter i högre hastighet än 6 km/h på en gångbana eller trottoar kan göra sig skyldig till olika trafikförseelser, bland annat otillåten fordonstrafik som ger böter på 500 kronor.

Tveksam

Anders Ericsson menar att den nya definitionen på cykel inte bara är av godo, eftersom det har visat sig att många kör i högre fart än gångfart på trottoarer och gångbanor.

– Personligen är jag tveksam till att elsparkcyklar får framföras på trottoarer och gångbanor överhuvudtaget, säger han och tillägger:

– Men oavsett var man kör, bör man använda hjälm, oavsett ålder.

Elscooterförare inblandad i trafikolycka