Missnöjda. Matilda, Zoe, Alicia och Johanna hade helst börjat på Äppelviksskolan. "Det verkar som en väldigt bra skola och nästan alla mina kompisar ska börja där", säger Matilda. "Hade man vetat hur det skulle bli för två år sedan hade man kanske redan börjat fixa med en annan skola", tillägger Johanna. Foto: Mikael Andersson

Raseri när elever inte får börja på Äppelviksskolan

På Ålstensskolan kan man gå endast upp till femte klass. Blivande sjätteklassare på skolan har hela tiden trott att de ska börja på Äppelviksskolan ihop. I stället tillfaller platser elever från skolor där det går att läsa hela mellanstadiet.

  • Publicerad 12:03, 23 apr 2021

Femteklassarna Johanna Borgh, Matilda Warne, Zoe Decker och Alicia Wellmar hade sett fram emot att flytta från Ålstensskolan till Äppelviksskolan i höst.

Så blir det inte. Den 25 mars kom beskedet att tre av flickorna har fått plats på Olovslundsskolan. En F–6-skola, till skillnad från Äppelviksskolan där man kan gå upp till årskurs nio.

– Det är ganska onödigt att hamna på Olovslund om man bara ska gå där till sexan och sedan byta igen, tycker Alicia.

Även om hon, Matilda och Johanna är besvikna får de i alla fall gå på samma ställe. Men Zoe har placerats på Abrahamsbergsskolan.

– Att hamna i en helt annan skola där jag inte känner någon känns inte bra.

Också hennes pappa Patrik ställer sig frågande till skolbeskedet. Han kritiserar kommunens urvalsmetoder där avståndet till skolan spelar en viktig roll.

– När man nämner saker som barnperspektivet och barnkonventionen är de helt blanka. Det är den matematiska modellen som bestämmer det här, punkt slut.

Dålig information

Informationen inför skolbytet har varit "väldigt dålig", tycker Patrik. Så även Mattias Warne, pappa till Matilda. Han har sedan sin dotters första skoldag uppfattat det som att hon ska få gå sjätte året på Äppelviksskolan, precis som hennes två bröder gjorde för några år sedan.

– Sedan har man successivt från kommunens sida förändrat förutsättningarna helt och hållet för vårdnadshavare och för barnen, utan att informera om det, säger Mattias Warne.

Ny skola kan byggas på Alviksberget

Mikael Kaspar, grundskolechef i Stockholms stad, svarar via e-post att han har förståelse för besvikelsen bland dem som inte kommit in på den skola de önskat:

"Vi kan bara beklaga om det är så att någon information uppfattats som missvisande eller otydlig."

Av de elever på Ålstensskolan som önskar komma in på Äppelviksskolan har mellan fem och tio inte fått plats, uppskattar han. Lika många fall finns på Smedslättsskolan, också det en F–5-skola.

Högt söktryck i år

Att elever inte ges förtur mellan skolenheter har gällt under längre tid och i grunden tillämpats sedan 2010, skriver Kaspar. Skillnaden i år, menar han, är att betydligt fler elever än vanligt har sökt sig till Äppelviksskolan. Ökningen märks bland annat i antalet ansökningar från elever som i dag går på fristående skolor i området.

"Då det är relativ närhet som styr vilka elever som kommer in så spelar det ingen roll om eleven redan har en skolplacering på en annan skola", skriver han.

Men Mattias Warne tycker inte att systemet är schysst.

– Man prioriterar dem som väljer en privat skola framför sina egna kommunala elever. Det känns ju helt bakvänt.

Pappor. Patrik och Mattias hade önskat tydligare och tidigare info. Foto: Mikael Andersson

Ålstensskolan, där eleverna bara kan gå upp till femte klass. Foto: Mikael Andersson

Urvalsgrunder vid skolplacering

1. Syskonförtur. Barn som söker till förskoleklass och som har syskon som går i förskoleklass eller i ettan till trean på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.

2. Avståndet till skolan – relativ närhet. Barn vars folkbokföringsadress ger högst värde vid uträkning av ”relativ närhet”.

3. Barn vars vårdnadshavare inte framställt något önskemål om skolplacering.

4. Barn som fyller fem år och söker till förskoleklass.

5. Barn folkbokförda i andra kommuner än Stockholm.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre