Raseri mot förslumningen av Lövholmen

Om du bor i Gröndal har du säkerligen sett de förfallna byggnaderna och klottret från Tvärbanan. Trots att både boende och byggherren vill riva stora delar av området och bygga bostäder finns ingen prognos än för när det ska ske.

  • Publicerad 11:48, 8 mar 2018

Det gula huset med krossade fönster och de nedgånga mindre byggnaderna med klotter är en hiskelig syn för många som rör sig på Lövholmsvägen. En som tycker att det är dags att huset rivs är Åke Eriksson som bor i Gröndal. Han menar att området runt Färgfabriken mellan Liljeholmen och Gröndal blivit förslummat och att klottret ger en signal om att det är fritt fram att utföra ännu mer skadegörelse.

– Jag tycker man ska spränga hela skiten, det gör mindre väsen då, nu är det ett jättefint knarkarställe och lätt att ta sig in i, säger Åke.

Klart: Ny stadsdel ska byggas i Söderort

Byggherren vill riva

Skanska som äger marken har vid flera tillfällen ansökt om rivningstillstånd, men eftersom byggnaden är klassificerad av Stadsmuseet som av kulturhistoriskt värde så måste beslutet tas på politisk nivå.

– Vi vill riva så fort som möjligt och har kontakt med stadsbyggnadskontoret för att hitta en lösning och kunna sätta igång, säger Oskar Kurasz, marknadsområdeschef på Skanska.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Stadsmuseet menar att Lövholmens industrihistoria har betydelse och att det är viktigt att spara byggnader från olika epoker av Stockholms industrihistoria.

– Själva grönklassningen säger inte vad man får eller inte får göra, utan det är det pågående planarbetet som bestämmer vilka hus som ska sparas. Som vi har förstått det utifrån de skisser fastighetsägarna presenterat så vill de riva byggnaden, säger Signe Wirdby, byggnadsantikvarie och handläggare på Stadsmuseet.

Beskedet: Här kan Stockholm få ny stadsdel

Oklart när det händer

Beslutet att påbörja detaljplanearbetet för ett helt nytt Lövholmen togs i november, och eftersom det är ett gammalt industriområde så kan det ha medfört markföroreningar och liknande faktorer som måste utredas. Det faktum att Cementa först måste flytta innan det kan börja byggas är även det en parallell pågående process.

– Vi tittar på vilka byggnader som ska sparas och inte, men det här planarbetet har precis börjat och generellt brukar man då vara sparsam med rivning ifall byggnaderna har kulturhistoriskt värde, säger Ann-Sofi Rundquist, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

I vår kommer ett samråd äga rum tillsammans med stadsbyggnadskontoret där byggplanen ska diskuteras. Då kommer även allmänheten kunna delta och ha möjlighet till synpunkter på planarbetet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

SE FÖRFALLET I BILDSPELET

Foto: Ella Söderberg