Högljutt. Utredningen har tittat på bullernivåer från fasta installationer på förskolor i hela Stockholm. Genrebild. Foto: Mikael Anderson

Rapport: Nio av tio förskolor är för högljudda

Sedan 2016 har staden utrett ljudnivåer på förskolor. Resultat som nu sammanställts visar att bara en tiondel håller måttet.

  • Publicerad 11:17, 25 sep 2020

Generellt var det stora brister i alla stadsdelar

Staden har kollat på ljudnivåerna i ungefär en tredjedel av Stockholms förskolor, i alla stadens stadsdelar. Studien visar att 90 procent av dem har ljudnivåer som överstiger Folkhälsomyndighetens riktvärden.

Boven i dramat är i en majoritet av fallen buller från ventilationen. Det beror till viss på att förskolor har bristande egenkontroll vad gäller buller och okunskap om de riktvärden som finns, menar Felicia Nipstrand, projektledare på miljöförvaltningen.

– Ofta är det nog så att man först och främst tänker på de höga ljudnivåerna som kommer från verksamheten. Därför noterar man inte ventilationsbullret, säger hon.

Brister i alla stadsdelar

Ingen stadsdel sticker ut nämnvärt i utredningen och det har varit svårt att notera några geografiska trender. Det ser ungefär likadant ut över hela staden, uppger Felicia Nipstrand.

– Generellt var det stora brister i alla stadsdelar, och det var ingen större skillnad mellan kommunala och fristående förskolor.

Att det finns riktvärden för buller på förskolor beror på att oljuden kan påverka barnen negativt. Det kan leda till trötthet, störd koncentration, och inlärningssvårigheter.

– Högt bakgrundsljud gör också att man pratar högre för att överrösta det, och då blir det än högre ljudnivåer, säger Felicia Nipstrand.

Nu måste verksamheter uppmärksammas om de riktvärden som finns, slår utredningen fast.

Rapporten i korthet

335 förskolor i stadens alla stadsdelar ingick in rapporten.

Enligt Folkhälsomyndigheten får buller inte överstiga 30 decibel.

10 procent mätte under 30 decibel.

22 procent mätte upp mellan 31 och 33 decibel.

68 procent mätte över 33 decibel.

Stadsdelar med flest överskridande förskolor

Kungsholmen (94%)

Spånga-Tensta (85%)

Södermalm (78%)

Östermalm (77%)

Visa merVisa mindre