Elskotrarna inte har någon inverkan på minskade utsläpp. Foto: Christian Lärk. Foto: Christian Lärk

Rapport: Elsparkcyklarna har liten inverkan på minskade utsläpp

Ny rapport visar att elsparkcyklarna inte har någon inverkan på minskade utsläpp. – Det är svårt att dra slutsatsen att de faktiskt bidrar till hållbarhet, säger transportekonomen.

  • Publicerad 11:50, 30 sep 2019

En forskningsstudie från tidigare i somras avslöjade att elsparkcyklarna släpper ut mer avgaser än en dieselbuss. Nu visar en rapport att elskotrarna inte har någon inverkan på minskade utsläpp.

– Det är svårt att dra slutsatsen att de faktiskt bidrar till hållbarhet. Jag vill inte säga att de inte betyder något, men eftersom elsparkcyklarna oftast ersätter cykel, gång och kollektivtrafik är deras påverkan inte så stor, säger Felix Miranda Thyrén, transportekonom på WSP som tagit fram rapporten till Dagens Nyheter.

Får få resor för att vara klimatsmarta

Enligt rapporten skulle elsparkcyklarna visserligen kunna bidra till en bättre luftkvalitet. Men än så länge är användandet för lågt för att ha någon större inverkan.

Den genomsnittliga elsparkcykelresan är i dag 1,7 kilometer lång och ersätter framför allt gång- och cykeltrafik. I innerstaden ersätter användandet kollektivtrafiken medan användarna i ytterstaden tar elskotern till busshållplatsen istället för att gå eller cykla till den.

– Vi måste bygga upp reskedjor mellan kollektivtrafik och andra alternativ som elsparkcyklar. I Helsingfors till exempel gäller kollektivtrafikbiljetten också för vissa cykeldelningstjänster. Slutmålet är att konkurrera med bilresandet, säger Felix Miranda Thyrén.

Livslängd på 40 dagar

Problemet med elsparkcyklarna, enligt den nya rapporten, är snarare dess hållbarhet. En elsparkcykel har en livslängd på 40 dagar – och företagen är dåliga på att redovisa information om det.

– Dessutom flyttas elskotrarna runt av bilar som kör på fossila bränslen. En studie på delade cyklar i London visar att nettoresultatet blir mer utsläpp, säger Felix Miranda Thyrén.

Lagstiftningen har inte hunnit ikapp

Som en lösning på problemet föreslår WSP därför ett hållbarhetsindex på elsparkcyklarna. Det skulle kunna ge Stockholms stad möjligheten att få information om elsparkcyklarnas livslängd och därmed sätta ett maxtak på hur många elsparkcyklar som operatören faktiskt får byta ut.

Slutmålet är att konkurrera med bilresandet

Felix Miranda Thyrén, transportexamen

I Stockholm, till skillnad från flera andra städer i världen som WSP jämfört i rapporten, saknas ett riktigt regelverk kring elsparkcyklarna. Istället har man nått en överenskommelse med flera operatörer om parkeringszoner och parkeringsförbud samt hastighetsbegränsning på flera gator.

– Stockholm är ett bra exempel på hur viktig dialogen mellan operatörerna och staden är när lagstiftningen inte hunnit ikapp, säger Hamza Harrami, rådgivare på WSP, till DN.