Rapport: Alla vittnade om skolbasens kränkningar

Företagshälsovården ansåg att den ”kränkande särbehandlingen” måste upphöra. Ändå har skolnämndsordföranden Maria Fägerstens (S) beteende fortsatt, enligt flera nuvarande – och tidigare – anställda på kommunen. Nu blir Maria Fägersten kommunalråd och gymnasiebas i nya politiska ledningen.

  • Publicerad 11:48, 22 jan 2019

Som Mitt i tidigare berättat har utbildningsförvaltningen i Haninge utrett skolnämndsordföranden Maria Fägersten (S) för kränkande särbehandling av förvaltningsanställda.

Det var den nu sparkade utbildningschefen Mats Öhlin som beställde utredningen och företagshälsovården som genomförde den.

Mitt i har nu kunnat ta del av hela utredningen från utbildningsförvaltningen. Den visar att samtliga personer som intervjuades av företagshälsovården 2017 vittnade om kränkande bemötande från Maria Fägersten. Antingen har de själva sett det ske, eller så känner de till händelser.

I utbildningsförvaltningens ledningsgrupp ingick 10 personer när granskningen genomfördes. Ytterligare tre medarbetare intervjuades av företagshälsovården.

Vittnar om ministerstyre

”Flera nämner att de själva känt starkt obehag under eller efter nämndsammanträden utifrån att de själva har bemötts eller bevittnat andra bemötas av grund- och förskolenämndens ordförande på ett överkritiskt och ifrågasättande sätt”, skriver företagshälsovårdens psykolog i rapporten.

De anställda ska enligt rapporten ha spekulerat i att Maria Fägersten haft en ”överdriven önskan” om att arbetet ska bli korrekt och bra, och att hon ska ha velat påverka på detaljnivå.

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet:: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18
Visa merVisa mindre

Företagshälsovården kom i slutsatserna fram till att den kränkande särbehandlingen ”måste upphöra” och att det ”eventuellt” också kunde vara bra att ta reda på om det fanns ett faktiskt missnöje hos Maria Fägersten gällande förvaltningens arbete, och om man kunde föra en dialog om att utveckla samarbetet.

Mats Öhlin köptes ut av kommunen för två miljoner kronor, direkt efter att han på sittande möte i höstas på nytt ha lyft frågan om arbetsmiljön runt Maria Fägersten.

Kränkningarna har fortsatt

Trots arbetsmiljöproblemen och misstroendet valdes Maria Fägersten nyligen till ett av Socialdemokraternas tre kommunalråd i Haninge för den kommande mandatperioden. Dessutom blir hon ny ordförande för Haninges gymnasienämnd, och kommer att fortsätta jobba tätt ihop med utbildningsförvaltningen.

Under det senaste året har en rad tjänstemän lämnat Haninge kommuns skolledning. Skolchefen Mats Öhlin, grundskolechefen och ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom samt gymnasiechefen Peteris Smitmanis är några av dem.

Trots kritiken i företagshälsovårdens rapport ska Maria Fägerstens kränkningar ha fortsatt enligt flera nuvarande och tidigare anställda som Mitt i pratat med.

Fakta

Detta är kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem.

Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa, och kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Det är bra att diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, både nyanställda och inhyrda.

Källa: Arbetsmiljöverket
Visa merVisa mindre

Mitt i har en längre tid sökt Maria Fägersten, men hon har hittills inte velat kommentera granskningen.

”Alla frågor som rör personal hänvisar jag till kommundirektören”, skrev hon i sms till Mitt i under november.

Mitt i har också sökt den tillförordnade utbildningschefen Henrik Lindh.

Kommundirektörerna har inte läst rapporten

Inte heller den gångna mandatperiodens förste vice ordförande i skolnämnden Sahir Drammeh (MP) eller andre vice ordförande Tobias Hammarberg (L) har velat kommentera saken. Den enda person i högre ställning som kommenterat är Maria Fägerstens politiska motståndare Sara Sixten (M):

– Det hade aldrig accepterats att tjänstemän behandlade varandra så som Maria Fägersten behandlat tjänstemän. Men det blir lite tabubelagt när det är en politiker som gör detta, sade hon i december.

Såväl den förra kommundirektören Bengt Svenander som den nuvarande, Magnus Gyllestad, hävdar att de inte läst rapporten från företagshälsovården.