Pontus Oscarsson, polis och Anna Sundin Adolfsson, stadens tf säkerhetschef ingår i gruppen som analyserar lägesbilden vad gäller brott. Foto: Anna Wilson

Rån mot unga ökar på Lidingö – polisen följer utvecklingen

Personrånen på Lidingö ökar, precis som i övriga Stockholm. Polisen följer utvecklingen. – Klyftorna blir större, då visar studier att brottslighet ökar, säger kommunpolis Pontus Oscarsson.

  • Publicerad 07:52, 13 feb 2020

2019 skedde dubbelt så många personrån på Lidingö som året innan. Det handlar om en ökning från låga nivåer jämfört med andra områden i Stockholmstrakten. 2018 skedde enligt polisen sju personrån på Lidingö och förra året skedde 14. Det kan jämföras med Stockholms kommun där 1 800 personrån skedde 2019.

– Brottsligheten på Lidingö är relativt låg i förhållande till andra områden i Sverige, säger kommunpolis Pontus Oscarsson.

Polisen och staden följer ändå utvecklingen.

– Tyvärr ökar dock personrånen även på Lidingö vilket de också gör i övriga delar av Sverige , säger Pontus Oscarsson.

Nästan alla under 18 år

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå var de flesta som utsattes för rån på Lidingö under 18 år. Bara två av de rånade var över 18.

Vid ett tillfälle användes skjutvapen, då mot en minderårig. En person med funktionsnedsättning ska enligt statistiken har utsatts.

Mitt i har berättat om två ungdomsrån på Lidingö under året, i båda användes kniv.

Sex unga inblandade i knivrån vid Kottla – alla är under 15 år

Pojke hotad med kniv och rånad på jacka

Ökade klyftor en förklaring

Enligt Pontus Oscarsson handlar ungdomsrånen om ökade klyftor i samhället.

– Studier i visar att stor klyftor i samhället leder till ökad brottslighet, framförallt egendomsbrott. Vissa har mycket pengar, andra inte. Du vill ha en jacka, då tar du den, säger han.

För att motverka rån tror han på att samverka med skolan.

– Vi behöver en tight samverkan mellan socialtjänst polis och skola, där kan vi göra skillnad, säger han.

Vuxna ute skapar trygghet

Anna Sundin Adolfsson, tf säkerhetschef på Lidingö stad menar att frivilliga initiativ som nattvandrarna gör Lidngönatten tryggare.

– Att det finns vuxna ute på kvällen är mycket viktigt och där har nattvandringarna och arbetet med fältkuratorer spelat stor roll för att skapa trygghet och förekomma brott och våld utomhus, säger hon.